Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 330-TB/TU THÔNG BÁO về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 5/2022 của đồng chí Bí thư Thị ủy 16-05-2022
2 04-TC/UBKTTU kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đức Phổ 06-05-2022
3 55-KH/TU KẾ HOẠCH triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ" 26-04-2022
4 307-BC/TU BÁO CÁO công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 (kỳ báo cáo từ ngày 27/3 đến ngày 26/4/2022) 26-04-2022
5 323-TB/TU TB phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2022 25-04-2022
6 53-KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 21-04-2022
7 318-TB/TU THÔNG BÁO về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 4/2022 của đồng chí Bí thư Thị ủy 14-04-2022
8 19-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY quý II năm 2022 13-04-2022
9 655-CV/TU Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 12-04-2022
10 652-CV/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư 06-04-2022
11 384-KL/TU về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 01-04-2022
12 50-KH/TU KẾ HOẠCH công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 30-03-2022
13 640-CV/TU Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI 30-03-2022
14 639-CV/TU Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022) 24-03-2022
15 638-CV/TU Về tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 24-03-2022
16 612-GM/TU Giấy mời Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng 21-03-2022
17 630-CV/TU Báo cáo công tác kết nạp đảng viên giai đoạn 2015 - 2021 17-03-2022
18 623-CV/TU Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị 15-03-2022
19 108-BS/TU BS - Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 14-03-2022
20 307-TB/TU THÔNG BÁO về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 3/2022 của đồng chí Bí thư Thị ủy 14-03-2022
21 618-CV/TU Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022 11-03-2022
22 923-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Chính trị thị xã Đức Phổ 10-03-2022
23 18-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA THỊ ỦY thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khoá XX) về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 10-03-2022
24 922-QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã Đức Phổ 10-03-2022
25 03-HD/TU HƯỚNG DẪN Về công tác quy hoạch cán bộ 10-03-2022
26 612-CV/TU Về đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I 07-03-2022
27 107-BS/TU BS - Quy định về công tác quy hoạch cán bộ 07-03-2022
28 07-QC/TU QUY CHẾ LÀM VIỆC của Thị ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 01-03-2022
29 103-BS/TU BS - Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01-03-2022
30 104-BS/TU BS - Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ 01-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407