Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 100-CV/VPTU CV - Gửi Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 01/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 10-07-2024
2 2363-QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 09-07-2024
3 2361-QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 09-07-2024
4 2362-QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 09-07-2024
5 781-BC/TU BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 09-07-2024
6 1911-KL/TU KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ THỊ ỦY LẦN 17 (KHÓA XXI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 09-07-2024
7 782-BC/TU BÁO CÁO công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy giữa hai kỳ Hội nghị Thị ủy lần thứ 16 và lần thứ 17 khóa XXI 09-07-2024
8 40-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Thị ủy quý III/2024 08-07-2024
9 99-CV/VPTU CV Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác văn thư 05-07-2024
10 98-CV/VPTU CV Gửi Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 03/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04-07-2024
11 442-GM/TU Hội nghị Thị ủy lần thứ 17 (khóa XXI) 03-07-2024
12 441-GM/TU Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144- QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 03-07-2024
13 204-KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới 27-06-2024
14 441-BS/TU SL - Chỉ thị số 36-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-06-2024
15 438-BS/TU BS - Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 20-06-2024
16 1737-CV/TU CV - Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Anh hùng, Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh (22/6/1970 - 22/6/2024) 18-06-2024
17 682-TB/TU THÔNG BÁO về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 6/2024 của đồng chí Bí thư Thị ủy 17-06-2024
18 1900-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 14-06-2024
19 680-TB/TU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY tại Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13-06-2024
20 431-BS/TU BS - Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 06-06-2024
21 429-BS/TU BS - Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 04-06-2024
22 1898-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 30-05-2024
23 417-BS/TU Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 29-05-2024
24 757-BC/TU BÁO CÁO công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024 27-05-2024
25 431-GM/TU Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (28/5/2024) 24-05-2024
26 413-BS/TU SL - Quyết định số 143-QĐ/TW ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện 24-05-2024
27 671-TB/TU THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ THỊ ỦY tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 22-05-2024
28 1897-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) 22-05-2024
29 669-TB/TU THÔNG BÁO phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương 20-05-2024
30 1690-CV/TU CV - Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 -2031 13-05-2024