Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1103/UBND V/v trực tiếp trình bày nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) 27-05-2022
2 1108/UBND V/v báo cáo rà soát hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thị xã Đức Phổ 27-05-2022
3 174/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2022 và Kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023 27-05-2022
4 ......../QĐ-UBND(dựthảo) Tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ) 27-05-2022
5 1104/UBND V/v thực hiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 27-05-2022
6 1105/UBND V/v đăng ký Danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 27-05-2022
7 1106/UBND V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 27-05-2022
8 1107/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè trên địa bàn thị xã 27-05-2022
9 1097/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 26-05-2022
10 1098/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 26-05-2022
11 1091/KH-UBND Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 25-05-2022
12 50/TTr-UBND Đề nghị Ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã về việc thông qua Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 25-05-2022
13 131/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Mỹ thuật Hoàn Hảo 24-05-2022
14 1058/UBND Về việc góp ý về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh 24-05-2022
15 1059/UBND Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 24-05-2022
16 1061/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022 24-05-2022
17 1070/UBND V/v cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo Công văn số 189/TAND-DS ngày 25/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 24-05-2022
18 1965/QĐ-UBND Về việc hủy các Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khách sạn và Dịch vụ du lịch tại thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ 24-05-2022
19 1966/QĐ-UBND Về việc hủy các Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 400, tờ bản đồ số 24, mục đích sử dụng đất: đất xây dựng cơ sở y tế tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ 24-05-2022
20 1071/UBND V/v tổ chức tổng kết, đánh giá 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 24-05-2022
21 1056/UBND Tham gia thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu Dịch vụ tổng hợp Vy Phương do Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Dũng Vy đề xuất 24-05-2022
22 1057/UBND Tham gia thẩm định dự án Khu dân cư đường Võ Trung Thành do Công ty TNHH Bách Bằng đề xuất 24-05-2022
23 130/GM-UBND Họp tổ chức buổi làm việc với phòng Quảng lý đô thị thị xã 24-05-2022
24 1025/UBND V/v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thị xã 23-05-2022
25 1054/UBND V/v tham vấn ý kiến về trường hợp người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 đang chấp hành đang chấp hành Bản án hình sự phạt tù 12 tháng nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tội danh: trộm cắp tài sản 23-05-2022
26 1053/UBND V/v góp ý Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 23-05-2022
27 1052/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ 23-05-2022
28 1051/UBND V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 23-05-2022
29 1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thực hiện dồn điền đổi thửa vào Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn xã Phổ Cường 23-05-2022
30 170/BC-UBND Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Cao Minh Kính, địa chỉ: Thôn An Điền Tây, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407