Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 ......../QĐ-UBND(dựthảo) Tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ) 27-05-2022
2 1104/UBND V/v thực hiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 27-05-2022
3 1105/UBND V/v đăng ký Danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 27-05-2022
4 1106/UBND V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 27-05-2022
5 1107/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè trên địa bàn thị xã 27-05-2022
6 50/TTr-UBND Đề nghị Ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã về việc thông qua Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 25-05-2022
7 131/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Mỹ thuật Hoàn Hảo 24-05-2022
8 1058/UBND Về việc góp ý về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh 24-05-2022
9 1059/UBND Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 24-05-2022
10 1061/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022 24-05-2022
11 130/GM-UBND Họp tổ chức buổi làm việc với phòng Quảng lý đô thị thị xã 24-05-2022
12 1025/UBND V/v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thị xã 23-05-2022
13 1054/UBND V/v tham vấn ý kiến về trường hợp người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 đang chấp hành đang chấp hành Bản án hình sự phạt tù 12 tháng nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tội danh: trộm cắp tài sản 23-05-2022
14 1053/UBND V/v góp ý Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 23-05-2022
15 1052/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ 23-05-2022
16 1051/UBND V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 23-05-2022
17 1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thực hiện dồn điền đổi thửa vào Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn xã Phổ Cường 23-05-2022
18 170/BC-UBND Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Cao Minh Kính, địa chỉ: Thôn An Điền Tây, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2022
19 46/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-05-2022
20 128/GM-UBND Họp tổ chức kiểm tra thực tế công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ 20-05-2022
21 165/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước phục vụ nội dung kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp 20-05-2022
22 129/GM-UBND Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp 20-05-2022
23 1042/UBND V/v đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán 20-05-2022
24 1924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Công trình: Đường Đức Phổ - Phổ Khánh (ĐH.47, các đoạn còn lại) 20-05-2022
25 1925/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ 20-05-2022
26 1044/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
27 1045/UBND V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 20-05-2022
28 169/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 20-05-2022
29 1038/UBND V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũn 20-05-2022
30 1940/QĐ-UBND Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 20-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407