Truy cập nội dung luôn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 ......../NQ-HĐND(dựthảo) Về Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 27-05-2022
2 135/GM-UBND Tham dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-05-2022
3 46/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-05-2022
4 169/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND thị xã tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) 20-05-2022
5 42/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư Đồng Phởi Trong 16-05-2022
6 43/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 16-05-2022
7 44/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Đường vào Cụm công nghiệp Đồng Làng (Đoạn từ đường Trương Định nối vào Cụm công nghiệp) 16-05-2022
8 54/TB-HĐND Kết luận Phiên họp Thường trực HĐND thị xã ngày 27/4/2022 29-04-2022
9 55/TB-HĐND Kết luận buổi làm việc với Thường trực HĐND các xã, phường 29-04-2022
10 105/GM-HĐND Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi làm việc với chuyên trách Thường trực HĐND các xã, phường để nghe báo cáo tình hình hoạt động của các địa phương. 22-04-2022
11 106/GM-HĐND Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ tổ chức phiên họp Thường trực HĐND thị xã thường kỳ tháng 4 để rà soát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 22-04-2022
12 50/TB-HĐND Lịch và công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐNDthị xã trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2022 19-04-2022
13 50/TB-HĐND Lịch giám sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thị xã 19-04-2022
14 48/TB-HĐND Lịch khảo sát của Ban Kinh tế HĐND thị xã 18-04-2022
15 32/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 12-04-2022
16 47/TB-HĐND Lịch giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã về việc thực hiện đầu tư công đối với công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước 11-04-2022
17 45/TB-HĐND Về việc phân công lãnh đạo trực dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 08-04-2022
18 46/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND thị xã tại phiên họp ngày 30/3/2022 08-04-2022
19 68/GM-HĐND Họp Thường trực HĐND thị xã để nghe báo cáo và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 28-03-2022
20 43/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã quý I và một số nhiệm vụ quý II năm 2022 23-03-2022
21 42/HĐND V/v thay đổi thời gian tập huấn cho đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ 21-03-2022
22 40/HĐND Về việc đề xuất chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 21-03-2022
23 41/HĐND Về việc đề xuất chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 21-03-2022
24 39a/HĐND V/v thay đổi thời gian tập huấn cho đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ 15-03-2022
25 39/HĐND V/v thay đổi thời gian tập huấn cho một số đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ 14-03-2022
26 38/HĐND V/v góp ý dự thảo nghị quyết bổ sung nội dung tại khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND 11-03-2022
27 36/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước 28-02-2022
28 37/TB-HĐ Về đề cương giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước 28-02-2022
29 35/BC-HĐND Tình hình hoạt động tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã Đức Phổ 28-02-2022
30 33/QĐ-HĐND Thành lập đoàn khảo sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời trên mặt trên địa bàn thị xã đối với Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ 18-02-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407