Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Địa chỉ: số 465 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: (0255) 3859214​
Email: ducpho@quangngai.gov.vn
.................................................................................................................................
I. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1. Ông Đỗ Tâm Hiển
- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.
- Năm sinh: 1981.
- Quê quán: Xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

2. Ông Võ Thanh Hùng
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.
- Năm sinh: 1982.
- Quê quán: Phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

(Tiểu sử tóm tắt)

 

3. Ông Võ Minh Vương

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.
- Năm sinh: 1985.
- Quê quán: Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 ................................................................................................................................
 
II. CÁC ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2016-2021
 

1. Ông Nguyễn Văn Công
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã.
- Năm sinh: 1968.
- Quê quán: phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 

2. Ông Đào Quang Minh
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã.
- Năm sinh: 1966.
- Quê quán: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 

3. Ông Trần Văn Vinh
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã.
- Năm sinh: 1973.
- Quê quán: phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 

4. Ông Nguyễn Viết Thanh
- Chức vụ: Chánh Văn phòng thị xã.
- Năm sinh: 1977.
- Quê quán: phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
5. Ông Nguyễn Văn Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
- Năm sinh: 1972.
- Quê quán: phường Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
6. Ông Phan Bường
- Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
- Năm sinh: 1966.
- Quê quán: xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
7. Ông Trần Ngọc Sang
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã.
- Năm sinh: 1986.
- Quê quán: phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
8. Ông Lê Văn Bình
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chánh Thanh tra thị xã.
- Năm sinh: 1978.
- Quê quán: phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
9. Ông Trần Ngọc Giàu
- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế thị xã.
- Năm sinh: 1967.
- Quê quán: phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
10. Ông Nguyễn Thành Lưu
- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã.
- Năm sinh: 1969.
- Quê quán: xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 
11. Ông Nguyễn Văn Thanh
- Chức vụ: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã.
- Năm sinh: 1980.
- Quê quán: xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 

12. Ông Võ Văn Lục
- Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp thị xã.
- Năm sinh: 1975.
- Quê quán: phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 

13. Ông Mai Đức Hạnh
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.
- Năm sinh: 1981.
- Quê quán: xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


..........................................................................................................