Truy cập nội dung luôn

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Số điện thoại: 0255.3859.335

Email: ubmtducpho@gmail.com

1. Chủ tịch: Võ Văn Sáu

Sinh năm: 10/10/1965.

Quê quán: Xã Phổ An, Đức Phổ.

Chỗ ở hiện nay: Xã Phổ An, Đức Phổ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Chủ tịch thường trực: Nguyễn Thị Diễm Kiều

Sinh ngày: 02/09/1977.

Quê quán: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Nơi ở hiện nay: Phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ; Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

3. Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Sa

Sinh ngày: 07/01/1969

Quê quán: Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Nơi ở hiện nay: Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp