Truy cập nội dung luôn
Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh cho đảng viên

Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh cho đảng viên

15:00 11/05/2023

Sáng ngày 11/5/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ tổ chức lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" cho đối tượng đảng viên của các chi bộ trực thuộc Thị ủy và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm.
Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022

Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022

14:02 04/01/2023

Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022
Thị uỷ Đức Phổ triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thị uỷ Đức Phổ triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07:54 28/04/2022

Sáng ngày 27/4/2022, Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và thông tin thời sự Quý I năm 2022.
Ban Tuyên giáo Thị ủy ký kết chương trình với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021

Ban Tuyên giáo Thị ủy ký kết chương trình với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021

17:10 25/09/2021

Sáng ngày 24/9/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.