Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1587/UBND Về việc kiểm tra, rà soát, điều chỉnh thiết kế phân lô phù hợp với đối tượng được Tái định cư theo Khoản 4, Điều 20 Quyết định 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh (thuộc Dự án xây dựng xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ) 06-06-2024
2 1552/UBND Đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện công trình: Các khu dân cư vùng lõm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 04-06-2024
3 375/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 57/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
4 376/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 59/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
5 377/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 62/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
6 383/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo số 41/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
7 379/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo số 44/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
8 380/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Đức Vàng để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
9 381/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Mịn,... để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
10 382/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Thắng để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
11 1739/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Nguyễn Nghiêm quản lý để thực hiện dự án: KDC đường Phạm Hữu Nhật 27-05-2024
12 361/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Như để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
13 362/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
14 359/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Nguyệt để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
15 360/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Thơ để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
16 358/TB-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thân để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
17 356/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Cháu để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
18 357/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Cảnh (đại diện đồng thừa kế của hộ ông Nguyễn Văn Anh) để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
19 355/TB-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thạch để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
20 354/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Tấn Vũ và Huỳnh Thị Nương để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
21 353/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Đoàn Nhẫn và Lương Thị Kim Liên, thường trú xã Phổ Phong để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
22 352/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Đoàn Nhẫn và Lương Thị Kim Liên, thường trú xã Phổ Phong để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27-05-2024
23 1670/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huê, thường trú tại tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 22-05-2024
24 342/TB-UBND V/v hủy bỏ Thông báo số 113/TB-UBND ngày 16/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 15-05-2024
25 341/TB-UBND V/v hủy bỏ Thông báo số 116/TB-UBND ngày 16/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 15-05-2024
26 340/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Tô Văn Thuẩn, Tô Văn Thuân,...để thực hiện dự án: KDC đường Phạm Hữu Nhật 15-05-2024
27 339/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 1434/TB-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ (thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ)) 15-05-2024
28 338/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Minh để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 15-05-2024
29 336/TB-UBND V/v thu hồi đất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 15-05-2024
30 337/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Văn để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 15-05-2024