Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 193/TB-UBND Thông báo: Về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi tại công trình: Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 18-05-2022
2 976/UBND V/v phê duyệt dự toán chi hỗ trợ hoạt động quốc phòng năm 2022 16-05-2022
3 102/TB-UBND Về việc thu hồi đất của ông Phan Tiến Nhẫm và bà Nguyễn Thị Linh Phương để xây dựng công trình: Nghĩa trang nhân dân xã Phổ Nhơn 15-03-2022
4 91/TB-UBND Về việc thu hồi đất của UBND xã Phổ Nhơn để xây dựng công trình: Nhà làm việc công an xã Phổ Nhơn 28-02-2022
5 87/TB-UBND Về việc thu hồi đất của ông Huỳnh Văn Cần để xây dựng công trình: Nhà làm việc công an xã Phổ Nhơn 28-02-2022
6 89/TB-UBND Về việc thu hồi đất của ông Phạm O (đại diện đồng thừa kế của bà Phan Thị Rộng) để xây dựng công trình: Nhà làm việc công an xã Phổ Nhơn 28-02-2022
7 88/TB-UBND Về việc thu hồi đất của ông Trần Anh Tuấn để xây dựng công trình: Nhà làm việc công an xã Phổ Nhơn 28-02-2022
8 90/TB-UBND Về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Quá để xây dựng công trình: Nhà làm việc công an xã Phổ Nhơn 28-02-2022
9 429/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ Trần Thị Thuận để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
10 431/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ ông Trần Ngọc Bích để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
11 430/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ ông Huỳnh Thanh Danh để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
12 432/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ ông Huỳnh Long Tuấn để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
13 433/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Nguyễn Thị Mai để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
14 434/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Huỳnh Thị Lãm để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
15 435/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Nguyễn Thị Bảy để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
16 436/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Thạch Thị Ký để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
17 437/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Phạm Thị Bích Liễu để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
18 438/TB-UBND Về việc thu hồi đất hộ bà Huỳnh Thị Mót để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
19 439/TB-UBND Về việc thu hồi đất do UBND xã Phổ Nhơn quản lý để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phổ Nhơn 12-11-2021
20 12472/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ bà Đầu Thị Bảy thường trú tại thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
21 12473/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Đinh Văn Nam và bà Lê Thị Nữ thường trú tại thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
22 12475/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ bà Phạm Thị Hồng (đại diện đồng thừa kế hộ bà Phạm Thị Thanh Minh) thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
23 12476/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Lê Đình Tới và bà Nguyễn Thị Thành thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
24 12477/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Nghệ thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
25 12478/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ bà Võ Thị Thật Trung (đại diện đồng thừa kế hộ bà Nguyễn Thị Phượng) thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
26 12479/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Thành và bà Trương Thị Đông trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
27 12480/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ôngLê Xuân Tiến và bà Trương Thị Nga thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
28 12481/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Cao Tấn Thanh thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
29 12482/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ ông Cao Tấn Phát thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021
30 12483/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan thường trú tại tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa để xây dựng công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ 30-09-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407