Truy cập nội dung luôn
Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh

16:12 19/09/2023

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh 
Thị xã Đức Phổ - Đô thị xanh, rực sắc hoa

Thị xã Đức Phổ - Đô thị xanh, rực sắc hoa

08:41 27/04/2023

Trong những năm qua Thị xã Đức Phổ luôn quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng công viên xây xanh, chăm sóc cây xanh đô thị, tạo mỹ quan cho đô thị loại IV.
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

14:21 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

14:18 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ

14:10 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

15:49 10/08/2021

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1050/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 12-09-2023
2 2591/UBND-QLĐT V/v tham gia ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Tất Thành 28-08-2023
3 346/BC-UBND Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQTW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 25-08-2023
4 2547/UBND-QLĐT V/v giải trình các ý kiến tham gia thẩm định Nhiệm vụ khảo sát, Nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 23-08-2023
5 2394/UBND V/v xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất xây dựng công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu 08-08-2023
6 2395/UBND V/v đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện dự án: Hệ thống nước sạch trên địa bàn thị xã; Hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phổ Cường - Phổ Khánh 08-08-2023
7 134/TTr-UBND Về việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 24-07-2023
8 2192/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ Cầu Bàu - Sông Rớ); Địa điểm: Phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ (đợt 3) 20-07-2023
9 800/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Ninh để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu 20-07-2023
10 122/TTr-UBND Đề nghị xác định thông tin địa chính để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 61 thửa đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, Địa điểm: Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ 07-07-2023
11 3382/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thự hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (phương án đất ở đợt 1) 06-07-2023
12 2938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Khu tái định cư Đông Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (đợt 4) 23-06-2023
13 2931/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (đợt 10) 22-06-2023
14 1890/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ). Địa điểm: phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ (Đợt 2) 21-06-2023
15 373/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo số 1864/TB-UBND ngày 06/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 19-06-2023
16 369/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại trực báo tiến độ thực hiện các dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ) 19-06-2023
17 2854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; Địa điểm: Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (đợt 8) 16-06-2023
18 2832/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Khu tái định cư Đông Gò Tre, xã Phổ phong, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 (đợt 4) 16-06-2023
19 1813/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện công trình: Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (thẩm định lại đợt 2) 14-06-2023
20 Chính_thức Tài liệu phục vụ Hội nghị Thị ủy ngày 21/6/2023 13-06-2023
21 2775/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu 13-06-2023
22 1797/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi khoáng sản trong phạm vi thi công công trình: Dồn điền, đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng tại xứ Đồng Cửa Trảy, thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ 13-06-2023
23 88/TTr-UBND Về việc cho ý kiến để thông qua Ban chấp hành Đảng bộ thị xã để lấy ý kiến đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Hùng Vương, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng), Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây đường Huỳnh Công Thiệu (nối dài) 13-06-2023
24 352/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo 2730/TB-UBND ngày 03/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị từ cầu Bàu đến Sông Rớ) 12-06-2023
25 2691/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đoạn đường Phạm Văn Đồng giáp tuyến đường Trần Hưng Đạo;Lý trình: Km0+957,5 - Km1+147,5; Hạng mục: Nền, mặt đường, điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và an toàn giao thông 12-06-2023
26 2712/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu 12-06-2023
27 2684/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thực hiện dồn điền đổi thửa vào Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tổ dân phố Bàn An và tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang (lần 2) 09-06-2023
28 2686/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thực hiện dồn điền đổi thửa vào Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn TDP Bàn An và TDP Phần Thất, phường Phổ Quang (lần 2) 09-06-2023
29 340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp xem xét, có ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: (1) Cụm Công nghiệp Phổ Phong; (2) Khu dân cư Nam Hùng Vương 08-06-2023
30 1737/UBND V/v góp ý hồ sơ thiết kế dự án Trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Quay Mỏ 07-06-2023