Truy cập nội dung luôn
Công khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

10:59 13/12/2023

Công khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Đức Phổ (điều chỉnh), thị xã Đức Phổ

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Đức Phổ (điều chỉnh), thị xã Đức Phổ

09:50 22/11/2023

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Đức Phổ (điều chỉnh), thị xã Đức Phổ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

15:42 07/11/2023

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu

15:36 07/11/2023

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu
Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Cường

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Cường

15:32 07/11/2023

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Cường
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Khánh

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Khánh

15:25 07/11/2023

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã Đức Phổ tại xã Phổ Khánh
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã xã tại xã Phổ Phong

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã xã tại xã Phổ Phong

15:13 07/11/2023

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã xã tại xã Phổ Phong
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Vinh (phân khu 2)

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Vinh (phân khu 2)

10:58 18/10/2023

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Vinh (phân khu 2)
Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh

16:12 19/09/2023

Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Khánh 
Thị xã Đức Phổ - Đô thị xanh, rực sắc hoa

Thị xã Đức Phổ - Đô thị xanh, rực sắc hoa

08:41 27/04/2023

Trong những năm qua Thị xã Đức Phổ luôn quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng công viên xây xanh, chăm sóc cây xanh đô thị, tạo mỹ quan cho đô thị loại IV.
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 571/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các dự án ngoài ngân sách 05-03-2024
2 47/KH-UBND Cắm mốc giới theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng) 05-03-2024
3 50/GM-UBND Họp phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức giải bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 05-03-2024
4 719/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho TDP Thạch By 2, phường Phổ Thạnh 05-03-2024
5 678/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Phương Ly 04-03-2024
6 677/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đinh Trang Đài 04-03-2024
7 676/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Nguyễn Thị Ngọc Minh 04-03-2024
8 675/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lê Thùy Trang 04-03-2024
9 674/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Mai 04-03-2024
10 673/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Hữu Bút 04-03-2024
11 672/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lâm Nhật 04-03-2024
12 670/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Bùi Thị Cẩm Vân 04-03-2024
13 671/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Linh 04-03-2024
14 669/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Thị Diễm Châu 04-03-2024
15 668/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đỗ Thị Thùy Trâm 04-03-2024
16 667/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Hồng Lý 04-03-2024
17 554/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất 1/2000 để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật (Đợt 1); Địa điểm: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 04-03-2024
18 17/TTr-UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của UBND phường Phổ Ninh (Hợp tác xã Nông nghiệp I, II Phổ Ninh) không còn nhu cầu sử dụng, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ quản lý và phát triển quỹ đất theo quy định 04-03-2024
19 1554-KL/TU KẾT LUẬN CỦA THỊ ỦY về Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh 04-03-2024
20 532/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
21 533/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
22 534/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
23 47/GM-UBND Mời tham gia Tọa đàm về thực trạng và giải pháp triển khai "Thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-03-2024
24 38/HD-UBND Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn thị xã Đức Phổ 01-03-2024
25 530/UBND V/v chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 01-03-2024
26 536/UBND V/v cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (người khởi kiện là ông Võ Thanh Bình, thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 01-03-2024
27 537/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án 01-03-2024
28 538/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí không tự chủ năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Đức Phổ 01-03-2024
29 539/UBND V/v thống nhất Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan núi Giàng do Phòng Kinh tế xây dựng 01-03-2024
30 541/UBND V/v thống nhất Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan núi Giàng do Phòng Kinh tế xây dựng 01-03-2024