Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2694/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/8/2023 UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ 07-09-2023
2 997/TB-UBND Về việc thống nhất chủ trương tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về biển và hải đảo năm 2023 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ 17-08-2023
3 332/BC-UBND Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 15-08-2023
4 2370/UBND V/v rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng năm 20015 07-08-2023
5 2309/UBND V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31-07-2023
6 2024/UBND V/v phúc đáp nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật 04-07-2023
7 2386/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Trần Thị Ánh Minh 29-05-2023
8 199/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 09-02-2022
9 158/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 26-01-2022
10 159/KH-UBND Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 26-01-2022
11 213/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 24-01-2022
Thị xã Đức Phổ tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thị xã Đức Phổ tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

08:28 22/09/2023

Sáng ngày 20/9/2023, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật kỳ 2019-2023.
Tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông

15:36 09/06/2023

Sáng ngày 08/6/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2023.
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

07:36 27/04/2023

Sáng ngày 26/4/2023, tại Hội trường UBND thị xã, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản Luật gồm: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Thị xã Đức Phổ tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý

Thị xã Đức Phổ tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý

14:17 30/03/2023

Chiều ngày 29/3/2023, UBND thị xã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 đại biểu là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và đại diện các chi hội đoàn thể các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Triển khai đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

14:38 07/03/2023

Sáng nay ngày 2/3/2023, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và triển khai đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.
UBND thị xã Đức Phổ tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND thị xã Đức Phổ tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10:57 18/11/2022

Sáng ngày 17/11/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
UBND thị xã Đức Phổ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND thị xã Đức Phổ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

04:44 10/11/2022

Chiều ngày 09/11/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật”. Đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Võ Văn Lục – Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chủ trì hội nghị.
Thị xã Đức Phổ tập huấn phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Thị xã Đức Phổ tập huấn phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

15:27 07/10/2022

Sáng ngày 05/10/2022, tại Hội trường UBND thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.
Tập huấn đề án tuyên truyền và phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Tập huấn đề án tuyên truyền và phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

07:46 13/08/2022

Ngày 12/8/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2022. 
Thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

08:50 25/07/2022

Sáng ngày 22/7/2022, UBND thị xã Đức Phổ phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 160 đại biểu là cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường trên địa bàn thị xã.