Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1434/UBND V/v trả lời đơn, giải thích pháp luật đối với Đơn của bà Trần Thị Thùy Vinh, thường trú Số 292/3T, Bãi Sậy, Phường 8, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 23-05-2024
2 1333/UBND V/v góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) 15-05-2024
3 288/TB-UBND Về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 26-04-2024
4 1009/UBND V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 15-04-2024
5 115/BC-UBND Tổng kết thi hành Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 09-04-2024
6 72/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 05-04-2024
7 43/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" năm 2024 04-03-2024
8 537/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã Đức Phổ 19-02-2024
9 48/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 19-02-2024
10 20/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 05-02-2024
11 40/BC-UBND Đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 05-02-2024
12 448/QĐ-UBND V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thị xã, UBND thị xã Đức Phổ kỳ 2019-2023 02-02-2024
13 10/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 19-01-2024
14 3595/UBND V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" 23-11-2023
15 1133/TB-UBND Về việc thống nhất chủ trương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (đợt 2) năm 2023 tại các phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ 05-10-2023
16 2694/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/8/2023 UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ 07-09-2023
17 997/TB-UBND Về việc thống nhất chủ trương tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về biển và hải đảo năm 2023 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ 17-08-2023
18 332/BC-UBND Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 15-08-2023
19 2370/UBND V/v rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng năm 20015 07-08-2023
20 2309/UBND V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31-07-2023
21 2024/UBND V/v phúc đáp nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật 04-07-2023
22 2386/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Trần Thị Ánh Minh 29-05-2023
23 199/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 09-02-2022
24 158/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 26-01-2022
25 159/KH-UBND Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 26-01-2022
26 213/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 24-01-2022
Thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

Thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

15:26 15/05/2024

Sáng ngày 15/5/2024, Hội đồng phối hợp giáo dục phổ biến pháp luật thị xã tiến hành triển khai các văn bản: Luật căn cước; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
UBND thị xã Đức Phổ triển khai các văn bản luật

UBND thị xã Đức Phổ triển khai các văn bản luật

14:41 19/03/2024

Sáng ngày 19/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật.
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

15:58 29/11/2023

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu Bộ Nội vụ tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, các địa phương trực thuộc trong cả nước.
Thị xã Đức Phổ tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thị xã Đức Phổ tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

08:28 22/09/2023

Sáng ngày 20/9/2023, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật kỳ 2019-2023.
Tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông

15:36 09/06/2023

Sáng ngày 08/6/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2023.
UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

07:36 27/04/2023

Sáng ngày 26/4/2023, tại Hội trường UBND thị xã, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản Luật gồm: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Thị xã Đức Phổ tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý

Thị xã Đức Phổ tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý

14:17 30/03/2023

Chiều ngày 29/3/2023, UBND thị xã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 đại biểu là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và đại diện các chi hội đoàn thể các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Triển khai đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

14:38 07/03/2023

Sáng nay ngày 2/3/2023, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và triển khai đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.
UBND thị xã Đức Phổ tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND thị xã Đức Phổ tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10:57 18/11/2022

Sáng ngày 17/11/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
UBND thị xã Đức Phổ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND thị xã Đức Phổ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

04:44 10/11/2022

Chiều ngày 09/11/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật”. Đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Võ Văn Lục – Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chủ trì hội nghị.