Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã năm 2022 (file đính kèm)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (file đính kèm)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ năm 2024 (file đính kèm)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND thị xã năm 2024 (file đính kèm)