Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 181-KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 22-03-2024
2 173-KH/TU Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 16-02-2024
3 169-KH/TU Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) 29-01-2024
4 03/KH-HĐND Công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ năm 2024 15-01-2024
5 4014/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 637/GM-STNMT ngày 25/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường 25-12-2023
6 7319/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân: Nguyễn Văn Tuyên 29-11-2023
7 112-KH/TU KH - quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" 17-04-2023
8 91-KH/TU KH - thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 09-01-2023
9 885-KL/TU KL - tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 05-12-2022
10 66-KH/TU KH - sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 24-08-2022
11 55-KH/TU KẾ HOẠCH triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ" 26-04-2022
12 728/UBND V/v xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt dự án: Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị 19-04-2022
13 612-CV/TU Về đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I 07-03-2022
14 45-KH/TU Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 28-02-2022
15 59-BC/TU Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 30-11-2021
16 37-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03-11-2021
17 58-KH/BTGTW Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 27-08-2021
18 15-HD/BTGTU sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 02-04-2021
19 100-BC/TU Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 18-03-2021
20 24-KH/TU Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 12-03-2021
21 190-CV/TU Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 10-03-2021
22 01-HD/BTGTU Hướng dẫn sinh hoạt chủ điểm hàng quý năm 2021 09-03-2021
23 22-KH/TU Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 05-03-2021
24 Số26-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 30-12-2020
25 Số25-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 17-12-2020
Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

15:03 18/04/2023

Sáng ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" và thông tin thời sự Quý I năm 2023. Hội nghị có điểm cầu trung tâm tại Hội trường UBND thị xã và kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy các xã, phường.