Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 55-KH/TU KẾ HOẠCH triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ" 26-04-2022
2 728/UBND V/v xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt dự án: Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị 19-04-2022
3 612-CV/TU Về đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I 07-03-2022
4 45-KH/TU Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 28-02-2022
5 59-BC/TU Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 30-11-2021
6 37-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03-11-2021
7 58-KH/BTGTW Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 27-08-2021
8 15-HD/BTGTU sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 02-04-2021
9 100-BC/TU Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 18-03-2021
10 24-KH/TU Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 12-03-2021
11 190-CV/TU Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 10-03-2021
12 01-HD/BTGTU Hướng dẫn sinh hoạt chủ điểm hàng quý năm 2021 09-03-2021
13 22-KH/TU Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 05-03-2021
14 Số26-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 30-12-2020
15 Số25-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 17-12-2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407