Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 719/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho TDP Thạch By 2, phường Phổ Thạnh 05-03-2024
2 678/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Phương Ly 04-03-2024
3 677/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đinh Trang Đài 04-03-2024
4 676/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Nguyễn Thị Ngọc Minh 04-03-2024
5 675/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lê Thùy Trang 04-03-2024
6 674/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Mai 04-03-2024
7 673/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Hữu Bút 04-03-2024
8 672/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Lâm Nhật 04-03-2024
9 670/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Bùi Thị Cẩm Vân 04-03-2024
10 671/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Lê Thị Kim Linh 04-03-2024
11 669/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Huỳnh Thị Diễm Châu 04-03-2024
12 668/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Đỗ Thị Thùy Trâm 04-03-2024
13 667/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Trần Thị Hồng Lý 04-03-2024
14 554/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất 1/2000 để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật (Đợt 1); Địa điểm: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 04-03-2024
15 17/TTr-UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của UBND phường Phổ Ninh (Hợp tác xã Nông nghiệp I, II Phổ Ninh) không còn nhu cầu sử dụng, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ quản lý và phát triển quỹ đất theo quy định 04-03-2024
16 1554-KL/TU KẾT LUẬN CỦA THỊ ỦY về Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh 04-03-2024
17 532/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
18 533/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
19 534/UBND V/v đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với viên chức 01-03-2024
20 47/GM-UBND Mời tham gia Tọa đàm về thực trạng và giải pháp triển khai "Thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-03-2024
21 38/HD-UBND Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn thị xã Đức Phổ 01-03-2024
22 530/UBND V/v chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 01-03-2024
23 536/UBND V/v cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (người khởi kiện là ông Võ Thanh Bình, thường trú tại TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 01-03-2024
24 537/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án 01-03-2024
25 538/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí không tự chủ năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Đức Phổ 01-03-2024
26 539/UBND V/v thống nhất Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan núi Giàng do Phòng Kinh tế xây dựng 01-03-2024
27 541/UBND V/v thống nhất Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan núi Giàng do Phòng Kinh tế xây dựng 01-03-2024
28 531/UBND V/v ý kiến gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất Núi Đất, tổ dân phố An Ninh, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 01-03-2024
29 666/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Huỳnh Thanh Khiết, thường trú tại phường Phổ Văn, để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 01-03-2024
30 664/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Tràn Thị Mai, thường trú tại phường Phổ Văn, để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 01-03-2024