Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1688/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 02-06-2023
2 1689/UBND V/v bổ sung, làm rõ một số nội dung của các cụm công nghiệp trong Báo cáo Chuyên đề "Phương án phát triển hệ thống KKT, K,CCN, KCNC tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" 02-06-2023
3 1690/UBND V/v viết bài đăng trên Bản tin "Nông nghiệp và PTNT" 02-06-2023
4 1679/UBND V/v đăng ký nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII tại Kỳ họp thứ 14 02-06-2023
5 124/GM-UBND Dự họp UBND thị xã có ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: (Cụm Công nghiệp Phổ Phong, Khu dân cư Nam Hùng Vương) 02-06-2023
6 194/BC-UND Kết quả cuộc vận động Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 thang đầu năm 2023 02-06-2023
7 1693/UBND V/v cung cấp điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc Dự án: Khu thương mại - dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề 02-06-2023
8 1676/UBND V/v đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 01-06-2023
9 122/GM-UBND Kiểm tra hiện trường xác định khoảng cách ly vệ sinh môi trường đối với dự án Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông Bách Bằng tại Cụm công nghiệp Đồng Làng, thị xã Đức Phổ 01-06-2023
10 123/GM-UBND Tổ chức cuộc họp rà soát các mô hình mà UBND các xã, phường đã đăng ký để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã 01-06-2023
11 1674/UBND V/v góp ý nội dung Dự thảo Quyết định về việc uỷ quyềncho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hàng năm nguồn NSTW thuộc chương trình MTQG 01-06-2023
12 1673/UBND Vv tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 01-06-2023
13 193/BC-UBND Báo cáo thực trạng công tác quản lý, tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Đức Phổ 01-06-2023
14 192/BC-UBND Kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công 31-05-2023
15 1664/UBND V/v đề nghị thẩm định bản đồ địa chính để thực hiện xây dựng Công trình Đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025; Địa điểm: Phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ (đợt 4) 31-05-2023
16 1662/UBND V/v xe ô tô va chạm làm hư hỏng khung giới hạn trên tuyến đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn, lý trình Km3 + 070 (đoạn qua xã Phổ Nhơn) 31-05-2023
17 119/GM-UBND Dự kiểm tra công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi, kè chống sạt lở trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2023
18 328/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 31-05-2023
19 1659/UBND V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 31-05-2023
20 1656/UBND-VP V/v tham mưu giải quyết nội dung Đơn của ông Võ Thanh Bình (ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 31-05-2023
21 329/TB-UBND Tham dự Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) (tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi) 31-05-2023
22 120/GM-UBND UBND thị xã tổ chức buổi kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi 31-05-2023
23 121/GM-UBND Họp giải quyết các trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng (02 trường hợp: xã Phổ An và xã Phổ Châu) 31-05-2023
24 1655/UBND V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Thanh tra thị xã tại Tờ trình số 03/TTr-TTTX ngày 26/5/2023 31-05-2023
25 191/BC-UBND V/v tình hình thực hiện tái định cư giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2023
26 189/BC-UBND V/v góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn thị xã và báo cáo thực trạng, đặc điểm cây xanh trên địa bàn 31-05-2023
27 1660/UBND V/v rà soát cơ sở nhà, đất hiện nay do các tổ chức, cá nhân đang thuê sử dụng nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích 31-05-2023
28 1670/UBND-VHTT V/v cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh cho tàu cá 31-05-2023
29 1669/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC 31-05-2023
30 1668/UBND V/v triển khai thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013 - 2020 31-05-2023