Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1106/UBND V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 27-05-2022
2 1107/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè trên địa bàn thị xã 27-05-2022
3 135/GM-UBND Tham dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 26-05-2022
4 131/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Mỹ thuật Hoàn Hảo 24-05-2022
5 1058/UBND Về việc góp ý về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh 24-05-2022
6 1059/UBND Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 24-05-2022
7 1061/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022 24-05-2022
8 130/GM-UBND Họp tổ chức buổi làm việc với phòng Quảng lý đô thị thị xã 24-05-2022
9 1025/UBND V/v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thị xã 23-05-2022
10 1054/UBND V/v tham vấn ý kiến về trường hợp người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 đang chấp hành đang chấp hành Bản án hình sự phạt tù 12 tháng nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tội danh: trộm cắp tài sản 23-05-2022
11 1053/UBND V/v góp ý Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 23-05-2022
12 1052/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ 23-05-2022
13 1051/UBND V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 23-05-2022
14 1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thực hiện dồn điền đổi thửa vào Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn xã Phổ Cường 23-05-2022
15 170/BC-UBND Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Cao Minh Kính, địa chỉ: Thôn An Điền Tây, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2022
16 46/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-05-2022
17 46/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-05-2022
18 128/GM-UBND Họp tổ chức kiểm tra thực tế công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ 20-05-2022
19 165/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước phục vụ nội dung kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp 20-05-2022
20 129/GM-UBND Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ tổ chức cuộc họp 20-05-2022
21 1042/UBND V/v đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán 20-05-2022
22 1924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Công trình: Đường Đức Phổ - Phổ Khánh (ĐH.47, các đoạn còn lại) 20-05-2022
23 1925/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ 20-05-2022
24 1044/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
25 1045/UBND V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 20-05-2022
26 169/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 20-05-2022
27 169/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND thị xã tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) 20-05-2022
28 1038/UBND V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũn 20-05-2022
29 1940/QĐ-UBND Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 20-05-2022
30 1036/UBND Về việc thống nhất địa điểm xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam" năm 2022 tại thị xã Đức Phổ 20-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407