Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 293/UBND Kết quả tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển - Hải đảo và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 12-07-2024
2 1979/UBND V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khử khuẩn nhiệt chất thải y tế 12-07-2024
3 1978/UBND V/v tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Đức Phổ 12-07-2024
4 1981/UBND V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo 12-07-2024
5 1980/UBND V/v đề nghị đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai 12-07-2024
6 134/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 12-07-2024
7 1975/UBND V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch tổ chức quy tập mộ liệt sĩ xã Phổ Thuận 12-07-2024
8 1976/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 254/GM-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2024
9 2678/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí xử lý môi trường trên địa bàn phường Phổ Thạnh 12-07-2024
10 2679/QĐ-UBND V/v phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024 (đợt 2) 12-07-2024
11 2680/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Tô Thị Thanh Thủy 12-07-2024
12 1977/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 330/TB-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh 12-07-2024
13 57/TTr-UBND Về việc đề nghị thống nhất cho bà Ngô Thị Diễm Ngân thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Văn 11-07-2024
14 455/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức bà Lê Thị Phương 11-07-2024
15 456/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức đối với bà Trần Thị Kim Cúc 11-07-2024
16 458/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức đối với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ 11-07-2024
17 457/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức đối với bà Nguyễn Thị Thanh Liên 11-07-2024
18 179/GM-UBND Vv thông qua kết luận sơ bộ của Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở 11-07-2024
19 1962/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 11-07-2024
20 1963/UBND Vv đề xuất danh mục công trình thủy lợi, đê đều thuộc quản lý của UBND cấp huyện để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2026-2030 11-07-2024
21 1964/UBND V/v tổ chức thực hiện Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nuôi tôm an toàn sinh học Thiên Phát tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ 11-07-2024
22 1965/UBND V/v có ý kiến đối với nội dung đề xuất của Phòng Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 127/VHTT ngày 03/7/2024 11-07-2024
23 1966/UBND V/v rà soát, điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 11-07-2024
24 1968/UBND V/v nghỉ phép đối với ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX thị xã 11-07-2024
25 454/TB-UBND Về việc thăm và tặng quà các gia đình chính sách; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) 11-07-2024
26 459/TB-UBND Về việc điều chỉnh thời gian cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 11-07-2024
27 1970/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong thực hiện quy định về ATTP, giai đoạn 2019-2023 11-07-2024
28 1971/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 11-07-2024
29 292/BC-UBND Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 11-07-2024
30 1973/UBND V/v cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ (nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hảo, ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) 11-07-2024