Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 179/GM-UBND Vv thông qua kết luận sơ bộ của Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở 11-07-2024
2 176/GM-UBND Làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án dân sự (Thẩm phán Lê Phong) 09-07-2024
3 177/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 09-07-2024
4 178/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án có vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã Đức Phổ 09-07-2024
5 175/GM-UBND Dự hội nghị giao ban đầu tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã 08-07-2024
6 174/GM-UBND Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Đức Phổ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 05-07-2024
7 12/GM-HĐND V/v đề nghị bổ sung hạng mục đường gom, đường dân sinh, đường hoàn trả, cống, rãnh, mương thoát nước và hầm chui dân sinh trên tuyến thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 04-07-2024
8 173/GM-UBND Họp công bố quyết định kiểm tra của STP 04-07-2024
9 442-GM/TU Hội nghị Thị ủy lần thứ 17 (khóa XXI) 03-07-2024
10 441-GM/TU Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144- QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 03-07-2024
11 11/GM-HĐND Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND thị xã 02-07-2024
12 172/GM-UBND Tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2024 02-07-2024
13 129/GM-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 02-07-2024
14 171/GM-UBND Dự làm việc với Đoàn công tác của Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP/GEF SGP) 02-07-2024
15 10/GM-HĐND Về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 ) của Ban Kinh tế - Xã hội 01-07-2024
16 167/GM-UBND Dự họp có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Huỳnh Thừa và bà Trương Thị Lợi, ở xã Phổ Nhơn 01-07-2024
17 169/GM-UBND Dự đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu (trường hợp bà Huỳnh Thị Hoá, ở TDP Tập An Nam, phường Phổ Văn) 01-07-2024
18 168/GM-UBND Dự kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ), đoạn qua phường Phổ Minh 01-07-2024
19 166/GM-UBND Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 28-06-2024
20 09/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 19 (thường lệ giữa năm 2024), HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28-06-2024
21 164/GM-UBND Dự họp giải quyết vướng mắc liên quan đến vị trí cống Km33+280 (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ) 27-06-2024
22 163/GM-UBND Mời tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định hoạt động về thông tin cơ sở 26-06-2024
23 162/GM-UBND Giấy mời làm việc với Đoàn giám sát về CTMTQG giảm nghèo 25-06-2024
24 158/GM-UBND Họp để thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 20-06-2024
25 159/GM-UBND Dự họp về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ 20-06-2024
26 157/GM-UBND Về việc xếp ngạch, bậc lương cho bà Đỗ Thị Kim Trinh 19-06-2024
27 156/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 17-06-2024
28 155/GM-UBND Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh về công tác bồi thường, GPMB Dự án Cao tốc Bắc - Nam 17-06-2024
29 153/GM-UBND Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước 14-06-2024
30 154/GM-UBND Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam 14-06-2024