Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 298/GM-HĐND Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND thị xã 16-11-2023
212 299/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 16-11-2023
213 297/GM-UBND Họp theo dõi tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 16-11-2023
214 296/GM-UBND Làm việc với Sở Nội vụ để trao đổi, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác vận động các Cơ sở Cao đài Ban chỉnh đạo 15-11-2023
215 294/GM-UBND V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 2023 13-11-2023
216 292/GM-UBND Tổ chức cuộc họp triển khai chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Đức Phổ 13-11-2023
217 293/GM-UBND Dự cuộc họp đánh giá kết quả thu, chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn năm 2023 13-11-2023
218 288/GM-UBND Dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã 08-11-2023
219 289/GM-UBND Làm việc với VNPT tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh thị xã Đức Phổ 08-11-2023
220 290/GM-UBND Dự họp có ý kiến đối với đề xuất phương án dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng tại xã Phổ Phong 08-11-2023
221 287/GM-UBND Làm việc với xã Phổ Thuận về tiến độ thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 07-11-2023
222 286/GM-UBND Trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 07-11-2023
223 285/GM-UBND Tham dự Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 07-11-2023
224 284/GM-UBND Tổ chức giải việt dã Sa Huynh Discovery Half Marathon 2024 06-11-2023
225 282/GM-UBND Giấy mời tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ 03-11-2023
226 279/GM-UBND Họp UBND thị xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023 02-11-2023
227 278/GM-UBND Hội nghị bàn giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2023 và phát động phong trào thi đua "Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn" 02-11-2023
228 280/GM-UBND Dự đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu (trường hợp bà Nguyễn Thị Sum, ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh) 02-11-2023
229 281/GM-UBND Dự đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu (trường hợp ông Huỳnh Ngọc Trí và bà Phạm Thị Mỹ Sinh, địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm,) 02-11-2023
230 274/GM-UBND Giấy mời về việc tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ 31-10-2023
231 275/GM-UBND Dự họp có ý kiến đối với đề xuất của Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (gói thầu XL3) 31-10-2023
232 276/GM-UBND Dự họp có ý kiến giải quyết nội dung đơn của bà Lữ Thị Nhường (thôn Hiệp An, xã Phổ Phong) 31-10-2023
233 277/GM-UBND Về việc mời dự buổi kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2023 tại xã Phổ Nhơn và phường Phổ Ninh 31-10-2023
234 273/GM-UBND Dự Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc triển khai công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 30-10-2023
235 270/GM-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Đức Phổ 26-10-2023
236 271/GM-UBND Dự họp tham gia góp ý dự thảo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề nợ đọng xây dựng cơ bản, tình hình thu hồi nợ tạm ứng và quyết toán công trình xây dựng 26-10-2023
237 269/GM-UBND Về việc họp kết quả rà soát hộ nghèo tại xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Phong 24-10-2023
238 268/GM-HĐND Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND thị xã thường lệ cuối năm 2023 23-10-2023
239 267/GM-UBND Họp thông qua dự thảo kết luận kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 20-10-2023
240 348-GM/TU Giấy mời Hội nghị Thị ủy lần thứ 14 17-10-2023