Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 332/GM-UBND Kiểm tra tiến độ thi công dự án: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 18-12-2023
182 325/GM-UBND Tham dự Họp trực tuyến lần thứ 8 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 12-12-2023
183 372-GM/TU Hệ thống các chỉ tiêu năm 2024 12-12-2023
184 324/GM-UBND Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND thị xã (mở rộng) để triển khai một số nhiệm vụ liên quan 11-12-2023
185 372-GM/TU Hội nghị Thị ủy lần thứ 15 khóa XXI 07-12-2023
186 323/GM-HĐND Giấy mời họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND cuối năm 2023. 07-12-2023
187 324/GM-HĐND GIẤY MỜI HỌP THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ 07-12-2023
188 320/GM-UBND Họp theo dõi tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 06-12-2023
189 321/GM-UBND Về việc tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy 06-12-2023
190 322/GM-UBND Kiểm tra hiện trường khu đất nhà đầu tư đề xuất dự án: Khu dân cư Tam Bảo tại phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ 06-12-2023
191 319/GM-UBND Mời tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, bồi dưỡng thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 05-12-2023
192 317/GM-UBND Về việc kiểm tra thực địa công trình đầu tư, xây dựng mới TBA nuôi tôm Phổ Quang 3 và Phổ Quang 18 thuộc khu vực phường Phổ Quang 04-12-2023
193 318/GM-UBND Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 04-12-2023
194 315/GM-UBND Tham dự lớp tập huấn các biện pháp phòng trừ chuột, các mô hình diệt chuột hiệu quả và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trên địa bàn thị xã Đức Phổ 01-12-2023
195 313/GM-UBND GM công bố quyết định về công tác cán bộ 01-12-2023
196 314/GM-UBND GM công bố quyết định về công tác cán bộ (TT Truyền thông VH-TT) 01-12-2023
197 314/GM-UBND GM công bố quyết định về công tác cán bộ (TT Truyền thông VH-TT) 01-12-2023
198 316/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 01-12-2023
199 316/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 01-12-2023
200 312/GM-UBND Dự Hội nghị sơ kết ngành nông nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 28-11-2023
201 311/GM-UBND Làm việc với Sở Công thương về nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021 - 2025 28-11-2023
202 309/GM-UBND Dự cuộc họp UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường,GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) 27-11-2023
203 308/GM-UBND Giấy mời các phòng, ban thuộc thị xã tham gia Hội nghị để giải trình một số nội dung tại mục II.2. theo Giấy mời số 362-GM/TU của Thị ủy 24-11-2023
204 305/GM-UBND Họp theo dõi tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ) 23-11-2023
205 304/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 21-11-2023
206 300/GM-UBND Họp kiểm điểm tập thể, thành viên lãnh đạo UBND thị xã năm 2023 20-11-2023
207 303/GM-HĐND Tham dự Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND thị xã với các Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, phường năm 2023 20-11-2023
208 301/GM-UBND Dự làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Trần Đức Thịnh ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường 20-11-2023
209 302/GM-UBND V/v đảm bảo an toàn giao thông các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm 20-11-2023
210 299/GM-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 16-11-2023