Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 407-GM/TU Hội nghị Thị ủy lần thứ 16, khóa XXI (28/3/2024) 25-03-2024
92 67/GM-UBND Dự họp UBND thị xã có ý kiến đối với nội dung lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ 22-03-2024
93 69/GM-UBND Làm việc với các xã về kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 22-03-2024
94 62/GM-UBND Tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thu, chi và phối hợp tổ chức giải Bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 20-03-2024
95 63/GM-UBND Dự làm việc với Chi cục kiểm lâm về nội dung phối hợp tổ chức Lễ phát động "Toàn dân tham gia công tác PCCCR" và diễn tập ứng phó tình huống cháy rừng năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 20-03-2024
96 64/GM-UBND Dự cuộc họp rà soát các nội dung,công việc liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 20-03-2024
97 65/GM-UBND Tham dự Phiên họp lần thứ I năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi 20-03-2024
98 66/GM-UBND Dự họp theo dõi tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 20-03-2024
99 05/GM-HĐND Họp Thường trực HĐND thị xã 18-03-2024
100 61/GM-UBND Hội nghị triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 18-03-2024
101 60/GM-UBND Giấy mời tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm năm 2024 18-03-2024
102 59/GM-UBND Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND thị xã (mở rộng) 15-03-2024
103 58/GM-UBND Dự làm việc với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ và du lịch đối với Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 14-03-2024
104 57/GM-UBND Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 13-03-2024
105 55/GM-UBND Dự họp rà soát, đối chiếu các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ 13-03-2024
106 56/GM-UBND Dự hội nghị triển khai các văn bản luật 13-03-2024
107 54/GM-UBND Tham dự Phiên họp lần thứ I năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi 12-03-2024
108 53/GM-UBND Kiểm tra và làm việc về công tác thực hiện chống khai thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) 07-03-2024
109 52/GM-UBND Tập huấn quy định về đo lường, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn trên địa bàn th ịxã Đức Phổ 06-03-2024
110 51/GM-UBND Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 05-03-2024
111 49/GM-UBND Tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 05-03-2024
112 50/GM-UBND Họp phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức giải bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 05-03-2024
113 48/GM-UBND Tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo năm 2024 trên địa bàn thị xã 04-03-2024
114 47/GM-UBND Mời tham gia Tọa đàm về thực trạng và giải pháp triển khai "Thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-03-2024
115 42/GM-UBND Họp chuẩn bị nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn thị xã trong tháng 3/2024 29-02-2024
116 43/GM-UBND Họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024 29-02-2024
117 44/GM-UBND Dự làm việc với xã Phổ Thuận về tiến độ thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 29-02-2024
118 45/GM-UBND Hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 29-02-2024
119 46/GM-UBND Dự làm việc để giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thị xã 29-02-2024
120 41/GM-UBND Dự cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) 28-02-2024