Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 51/GM-UBND Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 05-03-2024
2 49/GM-UBND Tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 05-03-2024
3 50/GM-UBND Họp phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức giải bán Marathon tỉnh Quảng Ngãi mở rộng (Sa Huynh Half Marathon) năm 2024 05-03-2024
4 48/GM-UBND Tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo năm 2024 trên địa bàn thị xã 04-03-2024
5 47/GM-UBND Mời tham gia Tọa đàm về thực trạng và giải pháp triển khai "Thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-03-2024
6 42/GM-UBND Họp chuẩn bị nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn thị xã trong tháng 3/2024 29-02-2024
7 43/GM-UBND Họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024 29-02-2024
8 44/GM-UBND Dự làm việc với xã Phổ Thuận về tiến độ thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 29-02-2024
9 45/GM-UBND Hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 29-02-2024
10 46/GM-UBND Dự làm việc để giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thị xã 29-02-2024
11 41/GM-UBND Dự cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) 28-02-2024
12 39/GM-UBND Làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án dân sự 27-02-2024
13 40/GM-UBND Dự buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy với UBND thị xã 27-02-2024
14 38/GM-UBND Tham gia Đoàn Chủ tịch Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 27-02-2024
15 04/GM-HĐND Tổ chức khảo sát nội dung cử tri kiến nghị về ô nhiễm nguồn nước 26-02-2024
16 35/GM-UBND Họp để cho ý kiến về Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan tại núi Giàng 23-02-2024
17 36/GM-UBND UBND thị xã phối hợp Công ty Cổ phần Unitech triển khai giới thiệu, thu thập thông tin dữ liệu của Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
18 34/GM-UBND Họp nghe báo cáo về thực trạng viên chức quản lý các trường và kế hoạch kiện toàn, sắp sếp viên chức quản lý tại các trường thuộc UBND thị xã năm 2024 22-02-2024
19 33/GM-UBND Dự làm việc với các hộ dân liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ 21-02-2024
20 32/GM-UBND Giấy mời tham dự Lễ giao nhận quân năm 2024 20-02-2024
21 28/GM-UBND Tham gia đoàn Chủ tịch Lễ giao nhận quân năm 2024 19-02-2024
22 30/GM-UBND Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 19-02-2024
23 31/GM-UBND Dự làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi để tham vấn một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 19-02-2024
24 29/GM-UBND Tổ chức buổi làm việc về nội dung phản ánh kiến nghị của ông Lê Thanh Tân 19-02-2024
25 27/GM-HĐND Dự làm việc với UBND xã Phổ Thuận về kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 19-02-2024
26 26/GM-HĐND Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2024 16-02-2024
27 25/GM-HĐND Dự họp bàn, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua phường Phổ Ninh 15-02-2024
28 24/GM-UBND Họp giao ban đầu năm để đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 07-02-2024
29 21/GM-UBND Tham dự cuộc họp lần thứ IX Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 05-02-2024
30 22/GM-UBND Giấy mời tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ (Mầm non Phổ Nhơn) 05-02-2024