Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1581-CV/TU CV - Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) 04-03-2024
2 1554-KL/TU KẾT LUẬN CỦA THỊ ỦY về Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh 04-03-2024
3 708-BC/TU BÁO CÁO công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024 26-02-2024
4 Chính_thức Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 23-02-2024
5 1575-CV/TU Công văn về tiếp tục triển khai thực hiện Phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" 21-02-2024
6 1571-CV/TU CV - Về tiếp nhận và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường năm 2023 19-02-2024
7 173-KH/TU Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 16-02-2024
8 625-TB/TU TB - về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 02/2024 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-02-2024
9 Chính_thức Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 02-02-2024
10 Chính_thức THÔNG TIN DÙNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ QUÝ IV/2023 01-02-2024
11 1560-CV/TU CV - v/v báo cáo tình hình tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024 31-01-2024
12 1556-CV/TU CV - Về tuyên truyền Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) 30-01-2024
13 169-KH/TU Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) 29-01-2024
14 696-BC/TU BC - công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024 26-01-2024
15 1519-KL/TU KẾT LUẬN CỦA THỊ ỦY về nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu dân cư phía Bắc đường Ngô Quyền, Khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng 25-01-2024
16 Dự_thảo Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 22-01-2024
17 Chính_thức Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 19-01-2024
18 611-TB/TU TB - giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Thị ủy Đức Phổ 16-01-2024
19 610-TB/TU THÔNG BÁO về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 01/2024 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-01-2024
20 1537-CV/TU CV - Về tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong năm 2024 12-01-2024
21 163-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 11-01-2024
22 1528-CV/TU Công văn về triển khai thực hiện Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư 08-01-2024
23 45-GM/BTGTU Giấy mời Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2024 08-01-2024
24 33-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH công tác trọng tâm của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2024 29-12-2023
25 1975-QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2024 29-12-2023
26 Chính_thức Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023 27-12-2023
27 380-GM/TU Giấy mời Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và công tác dân vận năm 2023 26-12-2023
28 Chính_thức Tài liệu Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 23-12-2023
29 377-GM/TU Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 22-12-2023
30 Chính_thức Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 20-12-2023
31 1508-CV/TU CV - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 19-12-2023
32 1505-CV/TU CV - Về triển khai khóa học trực tuyến "Thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn thông tin trên môi trường số" 15-12-2023
33 07-NQ/TU Nghị quyết của Hội nghị Thị ủy lần thứ 15 (khóa XXI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 12-12-2023
34 669-BC/TU Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 12-12-2023
35 372-GM/TU Hệ thống các chỉ tiêu năm 2024 12-12-2023
36 372-GM/TU Hội nghị Thị ủy lần thứ 15 khóa XXI 07-12-2023
37 101-TTr/TU Xin ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu dân cư Gò Dừa, xã Phổ Cường và Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong (thuộc Dự án cao tốc) 28-11-2023
38 100-TTr/TU Về xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu tái định cư Đồng Hóc và Khu tái định cư Đồng Cây Bút, phường Phổ Hòa (thuộc Dự án cao tốc) 17-11-2023
39 583-TB/TU Về không tiếp công dân định kỳ trong tháng 11/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-11-2023
40 99-TTr/TU Về xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong; Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn (thuộc dự án cao tốc) và khu dân cư vùng 1, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang 03-11-2023
41 644-BC/TU Báo cáo công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 27-10-2023
42 348-GM/TU Giấy mời Hội nghị Thị ủy lần thứ 14 17-10-2023
43 30-CTr/TU Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thị ủy quý IV/2023 17-10-2023
44 556-TB/TU Thông báo về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 10/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 13-10-2023
45 145-KH/TU Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới 13-10-2023
46 625-BC/TU Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 03 tháng cuối năm 2023 26-09-2023
47 547-TB/TU Thông báo về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 13-09-2023
48 611-BC/TU Báo cáo công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 25-08-2023
49 558-BC/TU Báo cáo công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 27-07-2023
50 886/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính năm sinh của người mẹ trong Giấy khai sinh của công dân Bùi Thị Anh Thư 27-07-2023
51 1303-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 21-07-2023
52 1302-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023 21-07-2023
53 1301-KL/TU Kết luận của Thị ủy (khóa XXI) tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 21-07-2023
54 132-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 21-07-2023
55 29-CTr/TU Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thị ủy quý III/2023 21-07-2023
56 554-BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 21-07-2023
57 1300-KL/TU Kết luận của Thị ủy (khóa XXI) tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 18-07-2023
58 552-BC/TU Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 18-07-2023
59 551-BC/TU Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2023 18-07-2023
60 Tờ_trình Tài liệu lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ngày 13/7/2023 13-07-2023
61 Dựthảo Tài liệu phục vụ Hội nghị Thị ủy lần thứ 13, ngày 17/7/2023 13-07-2023
62 Chính_thức Tài liệu phục vụ Hội nghị Thị ủy ngày 21/6/2023 13-06-2023
63 525-BC/TU BC - công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 29-05-2023
64 1505-QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thị ủy 24-05-2023
65 482-TB/TU TB - về tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2023 16-05-2023
66 481-TB/TU TB - về không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy 15-05-2023
67 1501-QĐ/TU QĐ - ban hành Quy định về tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy 12-05-2023
68 119-KH/TU KH - thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11-05-2023
69 118-KH/TU KH - thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” 11-05-2023
70 117-KH/TU KH - tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 11-05-2023
71 1219-CV/TU CV - Triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 10-05-2023
72 1218-CV/TU CV - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 09-05-2023
73 1205-CV/TU CV - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 30-04-2023
74 116-KH/TU KH - tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 27-04-2023
75 16-CT/TU CT - về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số thị xã Đức Phổ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 26-04-2023