Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1686/UBND V/v có ý kiến đối với nội dung tiếp nhận Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi do tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) tài trợ 14-06-2024
2 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
3 2001/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Nhung giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 14-06-2024
4 230/BC-UBND Về việc thống nhất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ ông Võ Hữu Lý, ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng, ông Võ Văn Thành và bà Hoàng Thị Yến thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 14-06-2024
5 119/KH-UBND V/v phát động phong trào thi đua nước rút "Đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã" 14-06-2024
6 1681/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Ảnh 14-06-2024
7 1680/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 14-06-2024
8 153/GM-UBND Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước 14-06-2024
9 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
10 1682/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Trần Tám, xã Phổ Cường 14-06-2024
11 154/GM-UBND Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam 14-06-2024
12 1673/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cao Văn Đức 14-06-2024
13 1674/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Trần Thị Ngọc Bi, phường Nguyễn Nghiêm 14-06-2024
14 1675/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ Thanh niên xung phong bà Trần Thị Muôn, xã Phổ Cường 14-06-2024
15 1676/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, xã Phổ Khánh 14-06-2024
16 1677/UBND Về việc phối hợp, điều chính thông tin hồ sơ con đẻ Người nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Minh Trí 14-06-2024
17 1683/UBND V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về lương chuyên gia tư vấn nước ngoài 14-06-2024
18 1684/UBND V/v khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn 14-06-2024
19 1999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất (thửa đất số 1778) đối với ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng thường trú xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. 14-06-2024
20 231/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2024 và định hướng trong thời gian tới 14-06-2024
21 232/BC-UBND Thẩm tra kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục và Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Đức Phổ từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 14-06-2024
22 233/BC-UBND Kết quả tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn thị xã 14-06-2024
23 1685/UBND V/v tăng cường kiểm soát chất lượng, ATTP, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã 14-06-2024
24 2000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2024 (đợt 1) 14-06-2024
25 234/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 14-06-2024
26 1688/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các phụ lục ban hành kèm theo 14-06-2024
27 1978/QĐ-UBND V/v phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 (đợt I) 13-06-2024
28 416/TB-UBND V/v hủy bỏ Thông báo số 330/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
29 410/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 289/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
30 411/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 344/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
31 412/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 307/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
32 413/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 347/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
33 414/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 348/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
34 415/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
35 417/TB-UBND V/v hủy bỏ một phần Thông báo số 352/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
36 418/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Minh để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
37 1666/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 13-06-2024
38 419/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Tú và bà Trần Thị Lệ để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
39 420/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thọ và bà Đặng Thị Lưu để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
40 421/TB-UBND V/v thu hồi đất của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
41 1979/QĐ-UBND V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà 13-06-2024
42 423/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức bà Tô Thị Thanh Thủy 13-06-2024
43 1663/UBND V/v triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024 13-06-2024
44 422/TB-UBND Về hoãn cuộc họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam 13-06-2024
45 1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách viên chức công tác ở các trường thuộc UBND thị xã được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo (đợt 2) năm 2024 13-06-2024
46 1977/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Diệu Hảo 13-06-2024
47 229/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 12/6/2024) 13-06-2024
48 152/GM-UBND Giấy mời làm việc liên quan đến hồ sơ khiếu nại lần 02 13-06-2024
49 1976/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dung 13-06-2024
50 1665/UBND V/v thống nhất tiếp nhận viên chức bà Trần Thị Tuyết Trinh 13-06-2024
51 1664/UBND V/v thỏa thuận phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên hạng III theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13-06-2024
52 1650/UBND V/v báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 13-06-2024
53 1649/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 13-06-2024
54 1648/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với tổ chức kinh tế tập thể năm 2024 13-06-2024
55 1980/QĐ-UBND Về việc giao bà Thái Thị Lưỡng làm nhiệm vụ kế toán đơn vị kế toán ngân sách và tài chính phường Phổ Quang 13-06-2024
56 1647/UBND V/v phê duyệt dự toán chi hỗ trợ hoạt động năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ 13-06-2024
57 1646/UBND V/v hướng dẫn, giải thích pháp luật cho ông Nguyễn Đức Khánh, địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận, Đức Phổ 13-06-2024
58 1653/UBND V/v đề nghị cho công chức không tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 13-06-2024
59 1973/QĐ-UBND Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Hội Cựu Chiến binh thị xã Đức Phổ) 13-06-2024
60 228/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 13-06-2024
61 1659/UBND V/v tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 13-06-2024
62 1654/UBND V/v triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 13-06-2024
63 1662/UBND V/v báo cáo tình hình cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 13-06-2024
64 1971/QĐ-UBND Về việc chi ngân sách thị xã hỗ trợ đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao 13-06-2024
65 1972/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tối thiểu Mầm non, lớp 5, lớp 9 cho các trường học trên địa bàn thị xã 13-06-2024
66 1974/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đồ án hoàn thành: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ 13-06-2024
67 151/GM-UBND Dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với UBND thị xã Đức Phổ 13-06-2024
68 1658/UBND V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 13-06-2024
69 1667/UBND V/v chấp thuận việc chùa An Sơn tổ chức khóa tu mùa hè 13-06-2024
70 1645/UBND V/v xin phép vắng mặt tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (phiên tòa hành chính sơ thẩm người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Hiếu, ở xã Phổ Cường,thị xã Đức Phổ) 12-06-2024
71 150/GM-UBND Dự cuộc họp rà soát các nội dung,công việc liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 12-06-2024
72 1637/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Thông báo số 283/TB-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh 12-06-2024
73 1950/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 12-06-2024
74 1644/UBND V/v rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch UBND thị xã với UBND xã Phổ Khánh 12-06-2024
75 1952/UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục hệ thống đường huyện trên địa bàn thị xã Đức Phổ 12-06-2024