Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1686/UBND V/v có ý kiến đối với nội dung tiếp nhận Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi do tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) tài trợ 14-06-2024
2 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
3 2001/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Nhung giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 14-06-2024
4 230/BC-UBND Về việc thống nhất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ ông Võ Hữu Lý, ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng, ông Võ Văn Thành và bà Hoàng Thị Yến thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 14-06-2024
5 119/KH-UBND V/v phát động phong trào thi đua nước rút "Đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã" 14-06-2024
6 1681/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Ảnh 14-06-2024
7 1680/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 14-06-2024
8 153/GM-UBND Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước 14-06-2024
9 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
10 1682/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Trần Tám, xã Phổ Cường 14-06-2024
11 154/GM-UBND Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam 14-06-2024
12 1673/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cao Văn Đức 14-06-2024
13 1674/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Trần Thị Ngọc Bi, phường Nguyễn Nghiêm 14-06-2024
14 1675/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ Thanh niên xung phong bà Trần Thị Muôn, xã Phổ Cường 14-06-2024
15 1676/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, xã Phổ Khánh 14-06-2024
16 1677/UBND Về việc phối hợp, điều chính thông tin hồ sơ con đẻ Người nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Minh Trí 14-06-2024
17 1683/UBND V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về lương chuyên gia tư vấn nước ngoài 14-06-2024
18 1684/UBND V/v khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn 14-06-2024
19 1999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất (thửa đất số 1778) đối với ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng thường trú xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. 14-06-2024
20 231/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2024 và định hướng trong thời gian tới 14-06-2024
21 232/BC-UBND Thẩm tra kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục và Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Đức Phổ từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 14-06-2024
22 233/BC-UBND Kết quả tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn thị xã 14-06-2024
23 1685/UBND V/v tăng cường kiểm soát chất lượng, ATTP, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã 14-06-2024
24 2000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2024 (đợt 1) 14-06-2024
25 234/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 14-06-2024
26 1688/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các phụ lục ban hành kèm theo 14-06-2024
27 1978/QĐ-UBND V/v phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 (đợt I) 13-06-2024
28 416/TB-UBND V/v hủy bỏ Thông báo số 330/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
29 410/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 289/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
30 411/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 344/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
31 412/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 307/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
32 413/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 347/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
33 414/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 348/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
34 415/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
35 417/TB-UBND V/v hủy bỏ một phần Thông báo số 352/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
36 418/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Minh để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
37 1666/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 13-06-2024
38 419/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Tú và bà Trần Thị Lệ để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
39 420/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thọ và bà Đặng Thị Lưu để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
40 421/TB-UBND V/v thu hồi đất của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
41 1979/QĐ-UBND V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà 13-06-2024
42 423/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức bà Tô Thị Thanh Thủy 13-06-2024
43 1663/UBND V/v triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024 13-06-2024
44 422/TB-UBND Về hoãn cuộc họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam 13-06-2024
45 1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách viên chức công tác ở các trường thuộc UBND thị xã được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo (đợt 2) năm 2024 13-06-2024
46 1977/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Diệu Hảo 13-06-2024
47 229/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 12/6/2024) 13-06-2024
48 152/GM-UBND Giấy mời làm việc liên quan đến hồ sơ khiếu nại lần 02 13-06-2024
49 1976/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dung 13-06-2024
50 1665/UBND V/v thống nhất tiếp nhận viên chức bà Trần Thị Tuyết Trinh 13-06-2024