Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1686/UBND V/v có ý kiến đối với nội dung tiếp nhận Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi do tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) tài trợ 14-06-2024
2 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
3 2001/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Nhung giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 14-06-2024
4 230/BC-UBND Về việc thống nhất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ ông Võ Hữu Lý, ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng, ông Võ Văn Thành và bà Hoàng Thị Yến thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 14-06-2024
5 119/KH-UBND V/v phát động phong trào thi đua nước rút "Đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã" 14-06-2024
6 1681/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Ảnh 14-06-2024
7 1680/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 14-06-2024
8 153/GM-UBND Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước 14-06-2024
9 1671/UBND V/v tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin phường Phổ Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 14-06-2024
10 1682/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Trần Tám, xã Phổ Cường 14-06-2024
11 154/GM-UBND Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam 14-06-2024
12 1673/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cao Văn Đức 14-06-2024
13 1674/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Trần Thị Ngọc Bi, phường Nguyễn Nghiêm 14-06-2024
14 1675/UBND Về việc phối hợp, đính chính thông tin hồ sơ Thanh niên xung phong bà Trần Thị Muôn, xã Phổ Cường 14-06-2024
15 1676/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, xã Phổ Khánh 14-06-2024
16 1677/UBND Về việc phối hợp, điều chính thông tin hồ sơ con đẻ Người nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Minh Trí 14-06-2024
17 1683/UBND V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về lương chuyên gia tư vấn nước ngoài 14-06-2024
18 1684/UBND V/v khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn 14-06-2024
19 1999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất (thửa đất số 1778) đối với ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng thường trú xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. 14-06-2024
20 231/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2024 và định hướng trong thời gian tới 14-06-2024