Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 1842/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Cao Thị Hường (bổ sung), thường trú tại phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa 04-06-2024
242 1845/QĐ-UBND ề việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Hùng (bổ sung), thường trú tại phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa 04-06-2024
243 1844/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Nhân (bổ sung), thường trú tại phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa 04-06-2024
244 1846/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đỗ Thị Hòa (bổ sung), thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa 04-06-2024
245 1553/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 24/GM-SKHĐT ngày 30/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 04-06-2024
246 1554/UBND V/v báo cáo nội dung về cá nhân kinh doanh 04-06-2024
247 1549/UBND V/v xử lý vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, đoạn qua địa bàn xã Phổ Khánh 04-06-2024
248 1546/UBND V/v đăng ký nhu cầu sử dụng vốn từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất nhập vào hệ thống Tabmis 03-06-2024
249 1840/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Ninh (phương án đợt 22) 03-06-2024
250 1544/UBND V/v tham mưu báo cáo phục vụ cuộc họp UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03-06-2024
251 1839/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Nhơn (phương án đất ở điều chỉnh, bổ sung đợt 10) 03-06-2024
252 1838/QĐ-UBND Về việc tạm thời bổ sung nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 03-06-2024
253 142/GM-UBND Dự đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu (trường hợp ông Nguyễn Triều và bà Lê Thanh Thúy Hằng, ở Tổ dân phố Lộ Bàn, Phường Phổ Ninh) 03-06-2024
254 110/KH-UBND Tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 03-06-2024
255 1545/UBND V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị lần thứ 04 - năm 2024 03-06-2024
256 1547/UBND Về việc đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án: Nuôi tôm an toàn sinh học trên cát Thiên Phát tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ 03-06-2024
257 1536/UBND V/v đề nghị thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 03-06-2024
258 386/TB-UBND Kết quả kiểm tra công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại UBND các xã, phường 03-06-2024
259 1828/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 31-05-2024
260 1514/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2024
261 1516/UBND V/v thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 31-05-2024
262 1818/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho ông Trần Ngọc 31-05-2024
263 1811/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Phan Văn Tới, thường trú tại phường Phổ Ninh để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
264 1813/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho UBND phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
265 1812/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Nguyễn Vũ Bảo, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
266 1814/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Trần Văn Một và Đặng Thị Lệ Thủy, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
267 1815/QĐ-UBND V/v bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà): Lê Chánh Cần, thường trú tại phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện dự án: Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật địa điểm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
268 1515/UBND V/v thống nhất cho lãnh đạo các xã, phường đi công tác ngoài tỉnh (dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024) 31-05-2024
269 1517/UBND V/v rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2024
270 1519/UBND V/v thông báo đổi tên miền Hệ thống Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi 31-05-2024