Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 1876/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trà Thị Bích Trâm 05-06-2024
212 1875/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Quỳnh Duyên 05-06-2024
213 1874/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Lương Thị Cẩm Cúc 05-06-2024
214 1873/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Lê Thị Thùy Oanh 05-06-2024
215 1872/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Lê Quỳnh Trang 05-06-2024
216 1871/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh 05-06-2024
217 1870/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tình 05-06-2024
218 1551/UBND Về việc phối hợp, sửa đổi thông tin hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh và trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Đình Thọ đối với bà Nguyễn Thị Thịnh, xã Phổ Cường 05-06-2024
219 209/BC-UBND Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 13/KL-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đến thời điểm ngày 31/5/2024 05-06-2024
220 111/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 04-06-2024
221 1555/UBND V/v tham gia góp ý Điều chỉnh Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Diên Trường (lần 2) 04-06-2024
222 144/GM-UBND Tập huần Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thị xã năm 2024 04-06-2024
223 1556/UBND V/v cử công chức tham gia thực hiện kết nối, vận hành chạy thử nghiệm thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của công trình Hội trường UBND tỉnh 04-06-2024
224 145/GM-UBND Dự làm việc với Công ty Tư vấn Điện miền Trung 04-06-2024
225 207/BC-UBND Kết quả triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ đến tháng 31/5/2024 04-06-2024
226 1557/UBND V/v đề nghị di dời 02 cột điện trong lòng của tuyến đường Trương Định và đường Trần Quang Diệu, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 04-06-2024
227 1558/UBND V/v xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Hệ thống mạng nội bộ của các xã, phường 04-06-2024
228 1847/QĐ-UBND Về việc tiêu hủy bò chết do mắc bệnh Viêm da nổi cục tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 04-06-2024
229 1559/UBND V/v thông tin kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị đề xuất tại Báo cáo số 247/BC-HĐND ngày 08/12/2023 04-06-2024
230 1560/UBND V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng 04-06-2024
231 143/GM-UBND V/v tổ chức cuộc họp về xử lý, bố trí công tác đối với viên chức lãnh đạo 04-06-2024
232 112/KH-UBND Tham gia Ngày hội văn hóa Gia đình công nhân, viên chức, người lao động và Liên hoan các Câu lạc bộ Gia đình Văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 04-06-2024
233 1552/UBND Đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện công trình: Các khu dân cư vùng lõm phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ 04-06-2024
234 208/BC-UBND Nhu cầu giao đất cho các hộ dân phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 04-06-2024
235 205/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 04-06-2024
236 1550/UBND V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 04-06-2024
237 206/BC-UBND Đánh giá kết quả thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024, đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 04-06-2024
238 1561/UBND V/v tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2024 04-06-2024
239 1841/QĐ-UBND V/v giao đất tái định cư cho ông (bà): Huỳnh Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Giàu, thường trú tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức 04-06-2024
240 1843/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Nghĩa và Võ Thị Lan (bổ sung), thường trú tại phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa 04-06-2024