Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 1856/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức bà Trần Thị Linh 05-06-2024
182 1855/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức ông Nguyễn Ngọc Đạt 05-06-2024
183 1854/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức bà Võ Trúc Thủy 05-06-2024
184 1852/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Kha Thị Thu Hiền 05-06-2024
185 1853/QĐ-UBND Về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức bà Bùi Thị Thúy Duyên 05-06-2024
186 1851/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05-06-2024
187 1850/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Đỗ Thị Hồng Mơ 05-06-2024
188 1849/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Nguyễn Thị Mai Trinh 05-06-2024
189 1565/UBND V/v đề xuất chuyên đề, nội dung cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý năm 2024 05-06-2024
190 1567/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà Trần Thị Thơm tại thửa đất số 54 và thửa đất số 94, cùng tờ bản đồ số 51 xã Phổ Phong 05-06-2024
191 1568/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ ông Võ Minh Cư, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ Phong, bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ An, ông Nguyễn Đình Tấn và bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Quang 05-06-2024
192 1566/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà Võ Thị Trương, bà Lê Thị Sáu, ông Phạm Văn Thanh, cùng địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Thạnh 05-06-2024
193 211/BC-UBND Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 05-06-2024
194 1866/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Trương Thị Nương 05-06-2024
195 1865/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Đoàn Thị Thảo 05-06-2024
196 1864/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với ông Đỗ Văn Hải 05-06-2024
197 1863/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Phạm Thị Ngọc Hoàng 05-06-2024
198 1862/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Võ Thị Sương 05-06-2024
199 1861/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Phùng Thị Kim Nhung 05-06-2024
200 1860/QĐ-UBND Về việc chuyển đơn vị công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân 05-06-2024
201 1859/QĐ-UBND Về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Duy Thắng 05-06-2024
202 1858/QĐ-UBND Về việc điều động công tác đối với ông Phạm Văn Xuân 05-06-2024
203 1857/QĐ-UBND Về việc điều động công tác đối với ông Phạm Khích 05-06-2024
204 1868/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Khánh 05-06-2024
205 1867/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Khánh 05-06-2024
206 1881/QĐ-UBND Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Huỳnh Ngọc Chung 05-06-2024
207 1880/QĐ-UBND Về việc xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho bà Lê Thị Phương 05-06-2024
208 1879/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho bà Trần Thị Cẩm nhung 05-06-2024
209 1878/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho bà Trần Thị Bích Liễu 05-06-2024
210 1877/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Võ Thị Vi Thuyền 05-06-2024