Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 1937/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán mua sắm Máy tính bảng phục vụ phòng họp không giấy UBND thị xã Đức Phổ 10-06-2024
122 148/GM-UBND Dự đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu (trường hợp ông Nguyễn Triều và bà Lê Thanh Thúy Hằng, ở Tổ dân phố Lộ Bàn, Phường Phổ Ninh) 10-06-2024
123 1613/UBND V/v tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 10-06-2024
124 1612/UBND V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 07/6/2024 10-06-2024
125 1611/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2024 10-06-2024
126 1595/UBND V/v khẩn trương cập nhật thông tin lên phần mềm Cơ sở dữ liệu Phòng chống thiên tai 07-06-2024
127 221/BC-UBND V/v tổng kết, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các quyết định giảm tiền thuê đất của Thủ tướng Chính phủ các năm trên địa bàn thị xã Đức Phổ 07-06-2024
128 1599/UBND V/v cung cấp số liệu chi tiền lương và cải cách tiền lương năm 2023 07-06-2024
129 1596/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ 07-06-2024
130 1936/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 07-06-2024
131 220/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2020 - 2023 07-06-2024
132 390/TB-UBND Về việc hoãn đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Triều và bà Lê Thanh Thúy Hằng, ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh 07-06-2024
133 391/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang,Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 07-06-2024
134 1597/UBND V/v thống nhất nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Cải thiện dinh dưỡng của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã năm 2024 07-06-2024
135 222/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới 06 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 07-06-2024
136 117/KH-UBND Tổ chức đi thăm và gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) 07-06-2024
137 1598/UBND V/v tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng 07-06-2024
138 223/BC-UBND Rà soát các công trình có vị trí tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao 07-06-2024
139 224/BC-UBND Đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024 và đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 07-06-2024
140 1935/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Nhật Cường 06-06-2024
141 389/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 06-06-2024
142 1934/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 06-06-2024
143 1578/UBND V/v ghi thu, ghi chi tiền thuê đất phải nộp 06-06-2024
144 1579/UBND V/v phê duyệt dự toán chi tham gia Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng" tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 9 năm 2024 06-06-2024
145 1580/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 06-06-2024
146 1581/UBND V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tập luyện và tham gia dự thi Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 06-06-2024
147 1582/UBND V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn 06-06-2024
148 1585/UBND V/v thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 06-06-2024
149 1583/UBND V/v góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 06-06-2024
150 1587/UBND Về việc kiểm tra, rà soát, điều chỉnh thiết kế phân lô phù hợp với đối tượng được Tái định cư theo Khoản 4, Điều 20 Quyết định 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh (thuộc Dự án xây dựng xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ) 06-06-2024