Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 1626/UBND V/v đẩy mạnh triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 11-06-2024
92 1630/UBND V/v ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã 11-06-2024
93 1632/UBND V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Hội khuyến học tỉnh 11-06-2024
94 225/BC-UBND Vụ việc phương tiện và người nước ngoài trôi dạt trên biển được ngư dân lai dắt vào Cảng Sa Huỳnh 11-06-2024
95 1633/UBND V/v đề nghị thu hồi đất của HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Phổ Ninh không còn nhu cầu sử dụng, giao cho Trường THCS Phổ Ninh để sử dụng vào mục đích giáo dục thể chất 11-06-2024
96 226/BC-UBND Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2024 11-06-2024
97 1634/UBND V/v rà soát, bổ sung thông tin mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 11-06-2024
98 1635/UBND V/v thống nhất nội dung Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 11-06-2024
99 1627/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 11-06-2024
100 227/BC-UBND Về vướng mắc trong quá trình áp dụng đơn giá lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể đối với các trường hợp sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Đức Phổ 11-06-2024
101 1628/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà Lê Thị Nghề, địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Minh, ông Trần Trái, địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Quang, ông Nguyễn Ngọc Hoa và bà Nguyễn Thị Thể, ông Huỳnh Văn Phước và bà Nguyễn Thị Huệ, cùng địa chỉ thửa đất tại xã Phổ Phong 11-06-2024
102 1608/UBND V/v trả lời đơn, giải thích pháp luật đối với Đơn của ông Võ Minh Hải, thường trú: TDP Thanh Lâm, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 10-06-2024
103 394/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm của người cha trong Giấy khai sinh của công dân Nguyễn Xuân Tùng 10-06-2024
104 393/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm và tháng, năm sinh trong Giấy chứng nhận kết hôn của công dân Trần Thị Kim Thận 10-06-2024
105 392/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính năm sinh của người cha trong Giấy khai sinh của công dân Nguyễn Ngọc Thảo 10-06-2024
106 1943/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 7872/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ 10-06-2024
107 1942/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Trần Ngọc Sơn, thường trú tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn (phương án đất ở điều chỉnh bổ sung đợt 10) 10-06-2024
108 1941/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho UBND phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (phương án đợt 22) 10-06-2024
109 1939/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Võ Hữu Lý, thường trú tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (phương án đợt 22) 10-06-2024
110 1940/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Võ Ngọ, thường trú tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (phương án đợt 22) 10-06-2024
111 1938/QĐ-UBND Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phan Thị Xuân Tâm, thường trú tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Ninh (phương án đợt 22) 10-06-2024
112 1600/UBND V/v bổ sung nội dung vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã 06 tháng đầu năm 2024 10-06-2024
113 1601/UBND V/v đề nghị tiếp nhận công trình: Tuyến kênh đập Bàu Sy - Kênh An Thọ - Đồng Truông, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ 10-06-2024
114 147/GM-UBND Dự hội nghị giao ban đầu tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã 10-06-2024
115 1602/UBND Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 10-06-2024
116 1603/UBND V/v rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 10-06-2024
117 1604/UBND V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thị xã 10-06-2024
118 1609/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh 10-06-2024
119 1614/UBND V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế 10-06-2024
120 1610/UBND V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm ra quân chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thị xã 10-06-2024