Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 1659/UBND V/v tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh 13-06-2024
62 1654/UBND V/v triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 13-06-2024
63 1662/UBND V/v báo cáo tình hình cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 13-06-2024
64 1971/QĐ-UBND Về việc chi ngân sách thị xã hỗ trợ đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao 13-06-2024
65 1972/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tối thiểu Mầm non, lớp 5, lớp 9 cho các trường học trên địa bàn thị xã 13-06-2024
66 1974/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đồ án hoàn thành: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ 13-06-2024
67 151/GM-UBND Dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với UBND thị xã Đức Phổ 13-06-2024
68 1658/UBND V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 13-06-2024
69 1667/UBND V/v chấp thuận việc chùa An Sơn tổ chức khóa tu mùa hè 13-06-2024
70 1645/UBND V/v xin phép vắng mặt tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (phiên tòa hành chính sơ thẩm người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Hiếu, ở xã Phổ Cường,thị xã Đức Phổ) 12-06-2024
71 150/GM-UBND Dự cuộc họp rà soát các nội dung,công việc liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 12-06-2024
72 1637/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Thông báo số 283/TB-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh 12-06-2024
73 1950/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 12-06-2024
74 1644/UBND V/v rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch UBND thị xã với UBND xã Phổ Khánh 12-06-2024
75 1952/UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục hệ thống đường huyện trên địa bàn thị xã Đức Phổ 12-06-2024
76 1949/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen (điều chỉnh đợt 1 và đợt 2), địa điểm xã Phổ Cường 11-06-2024
77 118/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) 11-06-2024
78 1615/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã năm 2024 11-06-2024
79 1616/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết thi đua xây dựng phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ đạt chuẩn đô thị văn minh, giai đoạn 2024 - 2026 11-06-2024
80 1617/UBND V/v góp ý Đề án nghiên cứu khung pháp luật đối với Hộ kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ chế, chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp 11-06-2024
81 1618/UBND V/v thống nhất chủ trương thực hiện rà soát, đối chiếu thời hạn bảo quản và hệ thống tài liệu đã chỉnh lý để nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 11-06-2024
82 1629/QĐ-UBND V/v đề nghị đối tượng hưởng mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 11-06-2024
83 1947/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và Hệ thống PCCC ngoài nhà 11-06-2024
84 1619/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID 11-06-2024
85 1620/UBND V/v triển khai thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ 11-06-2024
86 1621/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với hội viên, nông dân năm 2024 11-06-2024
87 1622/UBND V/v tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 11-06-2024
88 1623/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 219/GM-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường 11-06-2024
89 1624/UBND V/v thống nhất sắp xếp công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật 11-06-2024
90 1625/UBND V/v thống nhất sắp xếp công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật 11-06-2024