Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 412/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 307/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
32 413/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 347/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
33 414/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 348/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
34 415/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
35 417/TB-UBND V/v hủy bỏ một phần Thông báo số 352/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài) 13-06-2024
36 418/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Minh để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
37 1666/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 13-06-2024
38 419/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Tú và bà Trần Thị Lệ để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
39 420/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thọ và bà Đặng Thị Lưu để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
40 421/TB-UBND V/v thu hồi đất của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài 13-06-2024
41 1979/QĐ-UBND V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà 13-06-2024
42 423/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức bà Tô Thị Thanh Thủy 13-06-2024
43 1663/UBND V/v triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2024 13-06-2024
44 422/TB-UBND Về hoãn cuộc họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam 13-06-2024
45 1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách viên chức công tác ở các trường thuộc UBND thị xã được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo (đợt 2) năm 2024 13-06-2024
46 1977/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Diệu Hảo 13-06-2024
47 229/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (đến ngày 12/6/2024) 13-06-2024
48 152/GM-UBND Giấy mời làm việc liên quan đến hồ sơ khiếu nại lần 02 13-06-2024
49 1976/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 5 phần trăm và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dung 13-06-2024
50 1665/UBND V/v thống nhất tiếp nhận viên chức bà Trần Thị Tuyết Trinh 13-06-2024
51 1664/UBND V/v thỏa thuận phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên hạng III theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13-06-2024
52 1650/UBND V/v báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 13-06-2024
53 1649/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 13-06-2024
54 1648/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với tổ chức kinh tế tập thể năm 2024 13-06-2024
55 1980/QĐ-UBND Về việc giao bà Thái Thị Lưỡng làm nhiệm vụ kế toán đơn vị kế toán ngân sách và tài chính phường Phổ Quang 13-06-2024
56 1647/UBND V/v phê duyệt dự toán chi hỗ trợ hoạt động năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ 13-06-2024
57 1646/UBND V/v hướng dẫn, giải thích pháp luật cho ông Nguyễn Đức Khánh, địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận, Đức Phổ 13-06-2024
58 1653/UBND V/v đề nghị cho công chức không tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 13-06-2024
59 1973/QĐ-UBND Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Hội Cựu Chiến binh thị xã Đức Phổ) 13-06-2024
60 228/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 13-06-2024