Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 1511/UBND V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi hoạt động của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã Đức Phổ năm 2024 30-05-2024
302 1512/UBND V/v báo cáo vụ việc phức tạp phát sinh 6 tháng đầu năm 2024 30-05-2024
303 1509/UBND V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 06 tháng đầu năm 2024 30-05-2024
304 1513/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện xử lý tro cốt sau hỏa táng và đề xuất giải pháp quản lý khi được tỉnh hỗ trợ chính sách hỏa táng người dân không thực hiện mai táng 30-05-2024
305 140/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo và có ý kiến đối với nội dung tham mưu xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thị xã 30-05-2024
306 141/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 30-05-2024
307 1765/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm cho cá nhân TDP Thạch By 2, phường Phổ Thạnh 30-05-2024
308 385/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp đánh giá tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024 30-05-2024
309 384/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính năm sinh của người mẹ trong Giấy khai sinh của công dân Vũ Thị Cẩm Ly 30-05-2024
310 1763/QĐ-UBND Về việc chi ngân sách thị xã hỗ trợ đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao 29-05-2024
311 197/BC-UBND Kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân trên địa bàn thị xã 29-05-2024
312 1484/UBND V/v giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri 29-05-2024
313 1487/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự họp theo Giấy mời số 53/GM-CAT-TM(PC) ngày 27/5/2024 của Công an tỉnh 29-05-2024
314 198/BC-UBND Rà soát nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đá, cát, đất hàng năm 29-05-2024
315 375/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 57/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
316 376/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 59/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
317 377/TB-UBND Về việc hủy Thông báo số 62/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
318 383/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo số 41/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
319 379/TB-UBND Về việc điều chỉnh Thông báo số 44/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ (Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) 29-05-2024
320 380/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Đức Vàng để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
321 381/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Mịn,... để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
322 382/TB-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Thắng để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 29-05-2024
323 373/TB-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2024 29-05-2024
324 1489/UBND V/v phúc đáp Tờ trình số 70/TTr-BTV ngày 22/5/2024 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã 29-05-2024
325 10/HD-UBND Khen thưởng thành tích trong Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn thị xã Đức Phổ 29-05-2024
326 109/KH-UBND Tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết thi đua xây dựng phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ đạt chuẩn đô thị văn minh, giai đoạn 2024-2026 29-05-2024
327 1485/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ông Trần Ngọc Tuyên và bà Phan Thị Công Úc, ông Văn Quý và bà Đỗ Thị Lường, cùng địa chỉ thửa đất tại phường Phổ Thạnh, bà Văn Thị Mùa, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ An, ông Trần Tuấn Hiệp, địa chỉ thửa đất tại xã Phổ Cường 29-05-2024
328 1745/QĐ-UBND Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho công trình: Trường Tiểu học Phổ Khánh 28-05-2024
329 1746/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đối với dự án: Khu dân cư Bàu Lề, phường Nguyễn Nghiêm 28-05-2024
330 1477/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 28-05-2024