Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 1521/UBND Vv tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 31-05-2024
272 202/BC-UBND Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2024
273 1820/QĐ-UBND Về việc bố trí công tác đối với ông Nguyễn Văn Sự 31-05-2024
274 1822/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Phổ Quang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 31-05-2024
275 1823/QĐ-UBND Về việc thay đổi chức danh Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
276 1824/QĐ-UBND Về việc thay đổi chức danh Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
277 1825/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Đức Phổ 31-05-2024
278 1827/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đồ án hoàn thành:Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng) 31-05-2024
279 1529/UBND V/v khẩn trương tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tính tiền sử dụng đất tại khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các Dự án trên địa bàn thị xã 31-05-2024
280 1530/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 31-05-2024
281 1531/UBND V/v góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thu hút, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh 31-05-2024
282 1532/UBND V/v rà soát các quy định của Luật Đầu tư công 31-05-2024
283 1829/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phổ Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 31-05-2024
284 1533/UBND V/v thực hiện chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm quản lý tài sản công 31-05-2024
285 1534/UBND V/v đề nghị giải quyết vụ án phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25 31-05-2024
286 1535/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể của các thửa đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 31-05-2024
287 1816/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã Đức Phổ 31-05-2024
288 1817/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục công trình và khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ, thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 -2025 31-05-2024
289 203/BC-UBND Kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Đức Phổ 31-05-2024
290 200/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 30-05-2024
291 1493/UBND V/v kiểm tra, rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp ông Nguyễn Châu và ông Nguyễn Triều, ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Phổ Ninh (thuộc Dự án xây dựng xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam đoạn qua thị xã Đức Phổ) 30-05-2024
292 1501/UBND V/v cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh học tập kinh nghiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cưtại tỉnh Bình Định 30-05-2024
293 201/BC-UBND Tình hình tổ chức lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 30-05-2024
294 1502/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 30-05-2024
295 1503/UBND V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em 30-05-2024
296 1504/UBND V/v khẩn trương rà soát đường gom, đường dân sinh, đường hoàn trả, cống, rãnh, mương thoát nước và hầm chui dân sinh trên tuyến thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ 30-05-2024
297 1506/UBND Về việc bổ sung bãi đổ chất nạo vét từ dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh 30-05-2024
298 1507/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quản lý nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở 30-05-2024
299 1508/UBND V/v xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất để xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Địa điểm: Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 30-05-2024
300 1510/UBND V/v thống nhất chủ trương lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thị xã Đức Phổ 30-05-2024