Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 461/UBND V/v thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 23-02-2024
272 148/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức (bà Lê Thị Lệ Huyền) 23-02-2024
273 150/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( bà Dương Thị Bích Huyền) 23-02-2024
274 149/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với viên chức (bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết) 23-02-2024
275 468/UBND V/v rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 23-02-2024
276 151/TB-UBND Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Quang 23-02-2024
277 54/BC-UBND Thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại thị xã Đức Phổ giai đoạn 2014 - 2023 23-02-2024
278 460/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 23-02-2024
279 564/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Minh Tiếp 23-02-2024
280 563/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Đức Thọ 23-02-2024
281 565/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23-02-2024
282 566/QĐ-UBND Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 23-02-2024
283 470/UBND V/v phê duyệt dự toán kinh phí của Ban An toàn giao thông thị xã năm 2024 23-02-2024
284 31/KH-UBND Tổ chức thăm các cơ quan, đơn vị y tế và gặp mặt cán bộ y tế tiểu biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024) 23-02-2024
285 562/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trương Thị Chung 23-02-2024
286 561/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Thới Thị Hải Vân 23-02-2024
287 560/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Võ Thị Tranh 23-02-2024
288 559/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Quý 23-02-2024
289 463/UBND V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 23-02-2024
290 464/UBND Về việc bổ sung công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Thị xã Đức Phổ 23-02-2024
291 35/GM-UBND Họp để cho ý kiến về Kế hoạch thu gom phụ phẩm và xử lý thực bì thuộc dự án trồng cây xanh cảnh quan tại núi Giàng 23-02-2024
292 469/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23-02-2024
293 471/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã 23-02-2024
294 36/GM-UBND UBND thị xã phối hợp Công ty Cổ phần Unitech triển khai giới thiệu, thu thập thông tin dữ liệu của Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
295 472/UBND V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản 23-02-2024
296 473/UBND V/v xây dựng phương án"dồn điền đổi thửa" năm 2024 đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm 23-02-2024
297 474/UBND V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc -Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
298 29/KH-UBND Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng điện; quản lý, sử dụng đất đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thị xã Đức Phổ 23-02-2024
299 466/UBND V/v thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 23-02-2024
300 147/TB-UBND Về việc thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 22-02-2024