Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Đề_tài_01 Một số giải pháp phát triển Du lịch thị xã Đức Phổ (tác giả: Võ Thanh Hùng - PCT UBND thị xã; đồng tác giả: Nguyễn Văn Hường - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã) 01-12-2023
2 Đề_tài_02 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Bí thư Thị ủy đối thoại trực tiếp với công dân trên địa bàn thị xã (tác giả: Nguyễn Thị Bích Diễm - Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy) 01-12-2023
3 Đề_tài_03 Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thôn Hiệp An, xã Phổ Phong (tác giả: Huỳnh Văn Cầu - Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Phổ Phong) 01-12-2023
4 Đề_tài_04 Đổi mới phương thức vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện hiểu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Đức Phổ 01-12-2023
5 Đề_tài_05 Giải pháp nâng cao hiểu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Đức Phổ (tác giả: Huỳnh Bạch Hải Nghiêm - Trưởng phòng Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; đồng tác giả: Trương Ánh Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND thị xã Đức Phổ) 01-12-2023
6 Đề_tài_06 Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội (tác giả: Cao Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã) 01-12-2023
7 Đề_tài_07 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phổ Thuận (tác giả: Trần Công Sứ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thuận) 01-12-2023
8 Đề_tài_08 Nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong giải quyết thủ tục hành chính (tác giả: Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã; đồng tác giả: Trần Minh Thường - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã Đức Phổ) 01-12-2023
9 Đề_tài_01 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phổ Phong (tác giả: Võ Thị Ngọc Xuyến - PCT UBND xã Phổ Phong) 01-12-2023
10 Đề_tài_09 Xây dựng mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) (tác giả: Huỳnh Thị Cẩm Liêm - Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã) 01-12-2023
11 Đề_tài_10 Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị cho quần chúng ưu tú (tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh - Chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy Đức Phổ) 01-12-2023
12 Đề_tài_11 Giải pháp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình; tổ chức thí nghiệm đối chứng chất lượng các hạng mục chính thuộc dự án Khu dân cư trên địa bàn thị xã (tác giả: Trần Quý Sang - Nhân viên BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã) 01-12-2023
13 Đề_tài_14 Giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đức Phổ (tác giả: Nguyễn Việt Toàn - Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã) 01-12-2023
14 Đề_tài_12 Giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn trên địa bàn thị xã (tác giả: Trương Minh Linh - Phó Bí thư Thị đoàn Đức Phổ) 01-12-2023
15 Đề_tài_13 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phổ Phòng (tác giả: Võ Thị Ngọc Xuyến - PCT UBND xã Phổ Phong) 01-12-2023