Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 154/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính chữ đệm trong Giấy chứng nhận kết hôn của công dân Phan Thị Ngọc Ánh 27-02-2024
212 155/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính tên của người cha, người mẹ trong Giấy khai sinh của công dân Nguyễn Thanh Liêm 27-02-2024
213 156/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính năm sinh của người cha trong Giấy khai sinh của công dân Trần Thị Trâm Hạnh 27-02-2024
214 157/TB-UBND Về việc đăng ký cải chính số chứng minh nhân dân trong Giấy chứng nhận kết hôn của công dân Nguyễn Văn Trí 27-02-2024
215 644/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng điện; quản lý, sử dụng đất đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thị xã Đức Phổ 27-02-2024
216 39/GM-UBND Làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án dân sự 27-02-2024
217 40/GM-UBND Dự buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy với UBND thị xã 27-02-2024
218 495/UBND V/v xử lý lấn chiếm tài sản công đối với Khu dân cư Đồng Ngõ, phường Phổ Ninh 27-02-2024
219 497/UBND Vv phê duyệt dự toán chi phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn thị xã 27-02-2024
220 36/VP V/v lấy ý kiến nội dung Quyết định ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2024 27-02-2024
221 38/GM-UBND Tham gia Đoàn Chủ tịch Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 27-02-2024
222 152/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 27-02-2024
223 490/UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-TTCP về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn KNTC và PCTN,TC 27-02-2024
224 492/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 27-02-2024
225 594/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Lê Thị Mỵ để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
226 593/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Hồ Văn Thiết để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
227 595/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Xuân Tùng để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
228 596/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Trần Thị Mai để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
229 597/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Mai Thanh Tuấn để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
230 598/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Huỳnh Thanh Khiết để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
231 599/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Tự để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đoạn Phổ Văn) 26-02-2024
232 590/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa (phương án đợt 11) 26-02-2024
233 600/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phổ Minh - Phổ Văn (đợt 1) 26-02-2024
234 603/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 26-02-2024
235 487/UBND V/v tham mưu thực hiện văn bản số 068/CV-VDTA của Học viện tư vấn chuyển đổi số Việt Nam 26-02-2024
236 59/BC-UBND Tình hình thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) 26-02-2024
237 604/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ; Hạng mục: Tường rào cổng ngõ nhà kho vũ khí - đạn 26-02-2024
238 708-BC/TU BÁO CÁO công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024 26-02-2024
239 601/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) đồ án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng) 26-02-2024
240 605/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương, đơn vị từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai được giữ lại sử dụng của thị xã Đức Phổ 26-02-2024