Truy cập nội dung luôn
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2024

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2024

14:49 11/01/2024

Sáng ngày 10/01/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đảng viên

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đảng viên

13:42 12/12/2023

Ngày 11/12/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ tổ chức lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đối tượng đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy.
Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 57 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự Quý III năm 2023

Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 57 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự Quý III năm 2023

14:37 17/10/2023

Sáng ngày 17/10/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 57 - KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và thông tin thời sự Quý III năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường UBND thị xã và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023

16:02 04/08/2023

Trong hai ngày 03/8 và 04/8/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023 cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh cho đảng viên

Thị xã Đức Phổ học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh cho đảng viên

15:00 11/05/2023

Sáng ngày 11/5/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ tổ chức lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" cho đối tượng đảng viên của các chi bộ trực thuộc Thị ủy và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm.
Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022

Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022

14:02 04/01/2023

Ban Tuyên giáo thị ủy - Thông tin dùng trong sinh hoạt Chi bộ quý III-2022
Thị uỷ Đức Phổ triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thị uỷ Đức Phổ triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07:54 28/04/2022

Sáng ngày 27/4/2022, Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và thông tin thời sự Quý I năm 2022.
Ban Tuyên giáo Thị ủy ký kết chương trình với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021

Ban Tuyên giáo Thị ủy ký kết chương trình với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021

17:10 25/09/2021

Sáng ngày 24/9/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.