Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 5016/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Đức Phổ 28-09-2023
2 5018/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ xác minh làm rõ những khuyết điểm, sai sót được nêu tại Thông báo số 1638/TB-VP ngày 22/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh 28-09-2023
3 5019/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28-09-2023
4 5020/QĐ-UBND Về việc giao phụ trách kế toán đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã Phổ Phong 28-09-2023
5 5021/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã Phổ An 28-09-2023
6 2947/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định về Hộ kinh doanh 28-09-2023
7 392/BC-UBND Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 5 khoá XIII 28-09-2023
8 238/GM-UBND Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của các Hợp tác xã Nông Nghiệp 28-09-2023
9 237/GM-UBND Họp UBND thị xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 28-09-2023
10 2932/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự buổi họp theo Giấy mời số 392/GM-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh 27-09-2023
11 2935/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự buổi họp theo Giấy mời số 34/GM-PTTH ngày 25/9/2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 27-09-2023
12 2942/UBND V/v đăng ký nội dung trình HĐND tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) 27-09-2023
13 1121/TB-UBND V/v tổ chức tiếp công dân lưu động ở xã Phổ Khánh 27-09-2023
14 2943/UBND V/v phân công tham dự các phiên trong Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 27-09-2023
15 2945/UBND Về việc dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024 và năm 2025 27-09-2023
16 391/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 27-09-2023
17 2946/UBND V/v có ý kiến về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất Dự án Nâng cấp mở rộng Hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn. 27-09-2023
18 390/BC-UBND Kết quả tình hình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên bàn thị xã Đức Phố 27-09-2023
19 179/TTr-UBND V/v xin phê duyệt giá đất cụ thể của các thửa đất bị thu hồi để thực hiện Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn thuộc Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2023
20 5008/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Phổ Phong quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân thôn Hiệp An, Phổ Phong 27-09-2023
21 5009/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Phổ Phong quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Xuân, Phổ Phong 27-09-2023
22 5010/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Ninh quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân TDP An Ninh, Phổ Ninh 27-09-2023
23 5011/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Hòa quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân TDP Hiển Văn, Phổ Hòa 27-09-2023
24 5012/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND phường Phổ Hòa quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân TDP Nho Lâm, Phổ Hòa 27-09-2023
25 5013/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Phổ Cường quản lý để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường 27-09-2023
26 5014/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Phổ Cường để thực hiện xây dựng công trình: Khu cải táng Nghĩa trang nhân dân Gò Ông Thành, thôn Xuân Thành, xã Phổ Cường 27-09-2023
27 2914/UBND V/v thống nhất cho viên chức chuyển công tác ra ngoài thị xã 26-09-2023
28 2918/UBND V/v đề xuất dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài 26-09-2023
29 2913/UBND V/v thống kê công chức, viên chức thôi việc từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2023 26-09-2023
30 2906/UBND V/v xem xét giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Quang Thụy 26-09-2023
Công an thị xã Đức Phổ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Công an thị xã Đức Phổ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

15:03 29/06/2022

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, thời gian qua, Công an thị xã Đức Phổ đã đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phục vụ tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.