Truy cập nội dung luôn

* NĂM 2023

1. Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2023 (Thông báo số 1048/TB-UBND, Mẫu phiếu đăng ký dự tuyến, Mẫu số 01, Mẫu số 02)

Tuyển dụng giáo viên
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Tuyển dụng viên chức khác
Năm 2023