Truy cập nội dung luôn

1. Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2022 (file 01, file 02, file 03)

2. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (file đính kèm)

3. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 (file đính kèm)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407