Truy cập nội dung luôn
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

14:21 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

14:18 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ

14:10 27/10/2021

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

15:49 10/08/2021

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407