Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Địa chỉ: số 465 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: (0255) 3859214​
Email:ducpho@quangngai.gov.vn
..................................................................................................................................​
I. THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN CỦA HĐND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ, NHIỆM KỲ 2016-2021
  
1. Ông Nguyễn Kiên
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ
- Sinh ngày: 09/9/1979
- Quê quán: Phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý
- Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Bà Nguyễn Thị Kiều
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ
- Sinh ngày: 1983
- Quê quán: Xã Phổ Thuận, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
- Lý luận chính trị: Cao cấp
3. Ông Võ Minh Châu
- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
- Sinh ngày: 10/12/1977
- Quê quán: Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
- Lý luận chính trị: Cao cấp

4. Bà Tô Thị Trúc
- Chức vụ: Trưởng Pháp chế
- Sinh ngày: 14/6/1978
- Quê quán: Xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Đại học Lịch sử Việt Nam
- Lý luận chính trị: Cao cấp

5. Bà Trần Thị Kim Nhung
- Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội
- Sinh ngày: 18/01/1985
- Quê quán: Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
..................................................................................................................................

II. ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Bà Võ Thị Thúy Ái - Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã (Tiểu sử tóm tắt).

2. Bà Huỳnh Thị Thu Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phổ Thuận (Tiểu sử tóm tắt).

3. Ông Lê Duy Bão - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Ninh (Tiểu sử tóm tắt).

4. Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phổ Nhơn (Tiểu sử tóm tắt).

5. Ông Võ Minh Châu - Thị ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thị Việt Nam xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

6. Ông Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã (Tiểu sử tóm tắt).

7. Ông Phạm Thế Diễn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phổ Châu (Tiểu sử tóm tắt).

8. Ông Nguyễn Dũng - Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

9. Ông Phan Tiến Định - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ Phong (Tiểu sử tóm tắt).

10. Ông Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

11. Ông Nguyễn Văn Hường - Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy (Tiểu sử tóm tắt).

12. Bà Đỗ Thị Thanh Huyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Minh (Tiểu sử tóm tắt).

13. Ông Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

14. Bà Nguyễn Thị Kiều - Thị ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

15. Ông Đinh Quang Lâm (Thượng tọa Thích Tâm Lạc) - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã, Trụ trì chùa Kim Long (Tiểu sử tóm tắt).

16. Bà Trà Thị Lệ - Thị ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

17. Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phổ Văn (Tiểu sử tóm tắt).

18. Ông Nguyễn Văn Lượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh (Tiểu sử tóm tắt).

19. Ông Nguyễn Tấn Mỹ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phổ An (Tiểu sử tóm tắt).

20. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm chức danh Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận phường Phổ Minh (Tiểu sử tóm tắt).

21. Bà Trần Thị Kim Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường (Tiểu sử tóm tắt).

22. Ông Võ Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

23. Ông Phạm Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy phường Phổ Minh (Tiểu sử tóm tắt).

24. Ông Vũ Minh Tâm - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

25. Ông Võ Thanh - Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Hòa (Tiểu sử tóm tắt).

26. Ông Nguyễn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

27. Bà Võ Thị Tranh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phổ Khánh (Tiểu sử tóm tắt).

28. Bà Tô Thị Trúc - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (Tiểu sử tóm tắt).

29. Ông Phạm Ngọc Thiện - Đại tá, Thị ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

30. Ông Trần Ngọc Út - Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Vinh (Tiểu sử tóm tắt).

31. Ông Nguyễn Xuân Văn - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã Đức Phổ (Tiểu sử tóm tắt).

32. Ông Võ Văn Xinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phổ Quang (Tiểu sử tóm tắt).

..................................................................................................................................

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

..................................................................................................................................


Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Công an thị xã và các phòng, ban liên quan, lãnh đạo phường Phổ Minh và đại diện nhân dân tổ dân phố 4, phường Phổ Minh, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình. Đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nêu sơ lược về tầm quan trọng của việc thi công dự án khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh. Công trình được xây dựng, nâng cấp kiên cố với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thị xã. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2022. Mục tiêu xây dựng công trình là chống sạt lở bờ đê đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và chống nhiễm mặn nước sinh hoạt cho khoảng 250 hộ dân ở phường Phổ Minh. Qua đó, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, giảm nguy cơ xâm nhập mặn khoảng 70 ha đất nông nghiệp, bảo vệ cầu Hải Tân, tuyến đường Ngô Quyền và các công trình xây dựng lân cận. Vì vậy, cần thiết phải sớm thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2022.

Hiện nay công trình đã thi công đạt được 95% khối lượng so với thiết kế; còn vướng 1 hộ dân là ông Đoàn Văn Đường, ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh liên tục cản trở, không cho đơn vị thi công đoạn qua hồ tôm mà ông lấn chiếm trái phép đất do UBND phường Phổ Minh quản lý. Ông yêu cầu được hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, yêu cầu của ông không được đáp ứng vì không đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo phường Phổ Minh đã nhiều lần làm việc cùng gia đình để vận động giao lại đất đã lấn chiếm trái phép và không được thả giống nuôi tôm khi triển khai thực hiện dự án, nhưng ông không chấp hành. Đại diện Nhân dân tổ dân phố 4, phường Phổ Minh và những thành viên tham dự buổi làm việc cho rằng, cần phải xử lý triệt để đối với trường hợp ngăn cản trái phép đơn vị thi công công trình, sớm xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ kết luận: Việc thi công công trình khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh là việc làm thiết yếu, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của người dân địa phương, được người dân đồng tình, ủng hộ, có nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, tài sản để thi công công trình. Trong thời gian đến, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, cương quyết bảo vệ thi công hoàn thành công trình trước mùa mưa bão và xử lý đối với trường hợp chống đối, cản trở./.

13/08/2022

Dự Đại hội có đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; đồng chí Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện đoàn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Huyện đoàn Ba Tơ. Về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Kiều - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy của 15 xã, phường và 142 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.200 đoàn viên thanh niên toàn thị xã.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Đức Phổ đã có bước phát triển toàn diện. Các phong trào, các cuộc vận động đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với nhu cầu hoạt động của đoàn viên thanh niên và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã. Nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các mô hình, công trình thiết thực như: đội xe miễn phí, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản..; vận động nguồn lực để đồng hành, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch với trị giá hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn luôn duy trì mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã hướng dẫn cho thanh niên xây dựng các dự án để vay vốn với tổng dư nợ hiện nay hơn 32 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Đức Phổ Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Hành động - Phát triển, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên thị xã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đoàn viên và 80% thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 100% cán bộ Đoàn tham gia tập huấn chuyển đổi số quốc gia, phấn đấu xây dựng 1 mô hình tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia; hằng năm, hỗ trợ ít nhất 540 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, phấn đấu 70% được kết nạp vào Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đoàn Thanh niên thị xã; đồng thời, đề nghị Tuổi trẻ Đức Phổ cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, phong trào hoạt động thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 với 25 thành viên; đồng chí Cao Văn Dương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 14 thành viên đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng tại Đại hội, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân; UBND thị xã Đức Phổ tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022./.

13/08/2022

Theo đó, Đoàn đã đến thăm chùa Từ Hải ở phường Phổ Thạnh, chùa Bửu Khánh ở xã Phổ Khánh và chùa Quang Bửu ở phường Phổ Quang. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chúc mừng các tăng ni, phật tử đón một mùa Vu Lan an toàn, ấm áp; phát huy truyền thống tốt đẹp báo hiếu cha mẹ của dân tộc Việt Nam; đồng thời, mong muốn các cơ sở Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, xây dựng quê hương Đức Phổ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại; vận động phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. 

Trao đổi với Đoàn đến thăm, trụ trì các chùa bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Ủy ban MTTQVN thị xã; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, các chùa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni phật tử “sống tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước để góp phần cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng thị xã Đức Phổ ngày càng giàu đẹp./.

13/08/2022

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã; lực lượng công an, quân sự và biên phòng cùng lãnh đạo và cán bộ liên quan ở 15 xã, phường. Hộ nghị do đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật có 6 chương với 36 điều quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; đặc biệt quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu còn được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam và Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp nâng cao năng lực, hiệu quả xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

13/08/2022

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mắm, đường, bột ngọt… Tổng giá trị của đợt tặng quà lần này là 39 triệu đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ vận động Công ty TNHH MTV Thương mại Xăng dầu 79 và các cá nhân hảo tâm hỗ trợ.

 

 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp Lễ Vu lan báo hiếu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã dành cho các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn thị xã. Qua đó, giúp các gia đình vơi bớt một phần khó khăn và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống./.

13/08/2022

Đảng viên tham dự hội nghị đã được các báo cáo viên Thị ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, ngoài Hội nghị quán triệt, học tập cho đối tượng đảng viên, trong hai ngày 11 và 12/8/2022, Liên đoàn Lao động thị xã sẽ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức 02 Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm này cho Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn (chưa là đảng viên) thuộc các cơ quan, đơn vị, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, Đảng ủy các xã, phường cũng đã và đang tổ chức hội nghị quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ; viên chức, cán bộ đoàn thể ở xã, phường; cán bộ các thôn, tổ dân phố, khu dân cư và thành phần khác (do cấp ủy quyết định).

Quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đi vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, thị xã Đức Phổ sẽ hoàn thành việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trước ngày 20/8/2022./.

11/08/2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Nguyên - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; đại diện lãnh đạo: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo đảng ủy và chi ủy trực thuộc Thị ủy; thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thị xã; đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, hai đồn biên phòng. Đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Võ Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Đức Phổ tích cực thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo". Các địa phương, đơn vị đã đăng ký và triển khai thực hiện 311 mô hình Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả, có 280 mô hình thực hiện đạt hiệu quả, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 69 mô hình, văn hóa - xã hội có 141 mô hình, quốc phòng - an ninh có 47 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 23 mô hình. Nhiều mô hình tiêu biểu, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động thay đổi phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bện covid-19; tổ chức kêu gọi, vận động Nhân dân trong và ngoài thị xã ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch với số tiền trên 2 tỷ đồng; tiếp nhận và phân phát các loại nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng...

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là ciệc chỉ đạo đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" hàng năm chưa được quan tâm đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng mô hình "Dân vận khéo". Số lượng mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế còn ít, chất lượng chưa cao.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tập trung hướng về cơ sở, sát dân, phù hợp với thực tiễn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cấp chính quyền đã tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong thực thi công vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với chính quyền các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục có những chuyển biến tốt… Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ bản theo đúng quy định, nhất là việc thực hiện dân chủ ở xã, phường đã tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy lưu ý một số nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian đến. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ; đổi mới phương pháp đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với Nhân dân; nêu cao tinh thần giải quyết công việc cho Nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" sát với thực tế, hiệu quả cao. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đảng ủy các xã, phường và các đơn vị liên quan cần chú trọng công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân./.

11/08/2022

Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo thị xã và đại diện Ban chỉ đạo các xã, phường. Đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo các cấp đã đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý 6.961,503 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho hội viên nông dân vay 625 triệu đồng. Công tác tín chấp cho nông dân vay vốn tại các ngân hàng thực hiện khá hiệu quả. Tính đến tháng 5/2022, tổng dư nợ trong toàn thị xã là 354.093 triệu đồng với 7.237 lượt hộ vay. Ban chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Vận động nông dân bảo vệ nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; tham gia tích cực các Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, “Ngày chủ nhật xanh”…

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, trong việc huy động vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân tại các xã, phường, về hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho quá trình xây dựng các thương hiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp nông dân của thị xã Đức Phổ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian đến, đồng chí mong muốn Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp nông dân thị xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; quan tâm hơn nữa đến Quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 tại cơ sở, nắm chắc tình hình khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban chỉ đạo các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao mặt bằng đúng tiến độ được giao./.

10/08/2022

 

 

10/08/2022

Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; toàn thể Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã nhiệm kỳ 2018-2023; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các xã, phường và các nạn nhân da cam được nhận quà đợt này.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Đức Phổ đã ôn lại ý nghĩa, sự ra đời của Ngày Thảm họa da cam Việt Nam và khẳng định nỗi đau da cam là một nỗi đau không của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Vì thế, những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền và toàn xã hội hãy luôn hành động để hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia với các nạn nhân da cam bằng những việc làm thiết thực nhằm giúp họ vượt qua khó khăn để sớm hòa nhập với cộng đồng.

Thực hiện công tác Vì nạn nhân chất độc da cam, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động được trên 145 triệu đồng và 217 suất quà, hiện vật trị giá hơn 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn và các cháu đang nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã.

Nhân buổi tọa đàm, UBND thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Chữ thập đỏ thị xã và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã đã trao tặng 39 suất quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã, phường./.

09/08/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 542

Tổng số lượt xem: 1231407