Truy cập nội dung luôn
Xã Phổ An đã có 01 sản phẩm được công nhận 3 sao OCOP

Xã Phổ An đã có 01 sản phẩm được công nhận 3 sao OCOP

15:07 07/06/2023

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay xã Phổ An đã có 01 sản phẩm nông nghiệp được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh.